Међународна конференција
OPEN MUSEUM
4-6. децембар 2017. године
Галерија Матице српске, Трг галерија 1, Нови Сад

Од 4. до 6. децембра 2017. године у Галерији Матице српске ће се одржати међународна конференција за музејске стручњаке OPEN MUSEUM. Конференцију организују Галерија Матице српске у сарадњи с Министарством културе и информисања Републике Србије, Британским саветом, Аустријским културним форумом у Београду и Фондацијом „Нови Сад 2021”.

У складу с актуелним и будућим пројектима и програмима Галерије Матице српске конференција OPEN MUSEUM ће окупити предаваче - стручњаке из области музејског рада с особама с инвалидитетом и стручњаке из области савремених технологија који сарађују с музејима у земљи и иностранству, а који ће представити своје програме и искуства у раду. Циљ конференције је да се идеје, резултати али и могући проблеми представе ширем музејском аудиторијуму у циљу унапређења рада музеја у Србији и региону.

Први дан конференције посвећен је отварању музеја ка особама с инвалидитетом с акцентом на слепе и слабовиде особе, односно особе с деменцијом и потешкоћама у учењу, кроз презентацију искустава стручњака Уметничко-историјског музеја у Бечу, Тифлолошког музеја у Загребу, организације Пер.Арт из Новог Сада и Музеја савремене умјетности Републике Српске из Бања Луке чија изложба Простор, облик, додир ‒ специјализована изложба за слепе и слабовиде особе, у том периоду гостује у Галерији Матице српске. Други део конференције за тему има примену нових технологија у музејима кроз предавања експерата из Велике Британије и Уметничко-историјског музеја у Бечу и кроз презентацију нове апликације Галерије Матице српске с елементима проширене стварности Доживи уметност, која је реализована средствима УНЕСКО-a.

Linkovi

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно