Смернице за постепено отварање музеја и галерија
током епидемије вируса Ковида-19

 

Галерија Матице српске ће у наредном периоду функционисати у складу са смерницама за управљање музејима, галеријама и другим културним институцијама у процесу припреме за њихово поновно отварање у ситуацији епидемије вируса Ковида-19. Отварање треба да се врши постепено и у три фазе.

Фаза 1
Прелаз са рада на даљину на локацију музеја
Задаци које наведене институције обављају треба да буду распоређени тако да се сви послови за које није потребно физичко присуство запослених у канцеларијама, обављају на даљину тј. од куће, колико год дуго је то могуће.
Начин поступања у музејима:

 • Запослени (с посебним нагласком на оне који су у контакту са јавношћу) морају да имају личну заштитну опрему (дезинфекциона средства, маске, рукавице);
 • Приликом организације места за рад мора да се узме у обзир прописанa просторнa удаљеност међу запосленима;
 • Организација режима рада подразумева рад у сменама и могућност ротације/замене радних места запослених, као и постојање резервног особља (у случају повећања епидемиолошког ризика);
 • Враћање у функцију појединачних служби у музејима, као што је служба безбедности која ће у следећој фази, у сарадњи са осталим запосленима, бити одговорна за надгледање и поштовање санитарних прописа од стране посетилаца музеја (нпр. одржавање прописног растојања, коришћење дезинфекционих средстава, маски); за припрему ових активности, мора да се спроведе обука на радном месту;
 • Припрема тимова (првенствено службе за безбедност), укључујући опрему (дезинфекциона средства, комбинезони итд.) који ће бити одговорни за извршавање свих санитарних процедура (нпр. дезинфекцију унутрашњих просторија);
 • Куповина додатне опреме за праћење и безбедност (нпр. камера);
 • Сервис и ремонт опреме за вентилацију и климатизацију (ако санитарни прописи дозвољавају њихову употребу);
 • Додатно опремање јавних места (касе, информативни пунктови, музејске продавнице, мали и велики музејски ресторани (уколико санитарни прописи омогућавају њихово отварање) са додатним мерама безбедности (јасно видљивим преградама за ограђивање простора);
 • Допуна и визуелно приказивање нових прописа за посетиоце;
 • Додатне мере за запослене у музејима од стране високоризичних група на које је утицала епидемија.

Фаза 2
Спровођење музејских активности без директног контакта са публиком
У складу са процесом имплементације Фазе 1, све док се одржава максимална сигурност за запослене и за посетиоце, треба да се наставе следеће активности:

 • Обављање основних послова/активности преко Интернета;
 • Спровођење осталих законом прописаних активности музеја и установа које не захтевају непосредан физички контакт са јавношћу;
 • Јавности треба да буду доступне само парковске и баштенске површине музеја чије отварање ће бити тест за исправно поштовање процедура од стране запослених. Поред тога – то ће бити тест и за процену финансијског ризика повезаног са делимичним коришћењем ових простора (повећани трошкови услуга и потенцијално смањен приход од продаје услуга).

Фаза 3
Отварање музеја и изложби
Код преласка на Фазу 3, треба узети у обзир чињеницу да за обављање неких послова није потребно физичко присуство запослених у канцеларијама, те да такве послове и даље треба обављати од куће.Прелаз на Фазу 3 захтева да буду испуњени следећи услови:

 • За одређени временски период, приступ музеју ће бити уобичајени облик активности, заједно са виртуелним турама;
 • Приступ музејима и изложбама мора се одвијати без ризика за оштећења збирки које се налазе у њима (приликом доношења одлука о приступу, одржавање санитарних услова може бити у супротности са процедуром заштите збирки што такође мора да се узме у обзир (дезинфекциона средства која се користе за деконтаминацију нису хемијски инертна и имају корозивно дејство);
 • Посета јавности биће ограничена следећим:

- ограничење физичког броја посетилаца,
- пружање личне заштитне опреме за посетиоце (нпр. течности за дезинфекцију),
- ограничење трајања посете,
- промена система најаве посете,
- одлагање групних посета и понуда посете музеј у оквиру посебних категорија посетилаца или група, на пример: одређен дан / време посете за старије особе, здравствене раднике, полицајце.
- реорганизација (развој посебних образовних програма за мање групе, са активностима које се дешавају на отвореном) или привремено укидање едукативних активности,
- промена руте посете,
- деактивирање мултимедијалних и осталих уређаја који се активирају додиром (нпр. аудио водича),
- укидање употребе гардеробе,
- привремена забрана приступа комерцијалним просторима и просторијама за едукативне програме који су смештени у оквиру зграда,
- обустава или ограничавање организације догађаја за веће групе људи (свачаности поводом отварања и затварања изложби, семинари, стручна вођења, научне конференције итд.); музеји, због своје друштвене улоге као места за уживање и провођење слободног времена морају пружити осећај сигурности за своје најближе и не могу дозволити ситуацију у којој би друге особе изазвала повећан ризик због непосредне близине другог лица, те физички размак између посетилаца мора бити ограничен

 • Постепено враћање различитим облицима друштвених интеракција биће такође период „прилагођавања“ публика новим условима посете, у којима ће музеји тестирати своје нове приоритете предузимајући флексибилне промене у едукативним програмима (нпр. са могућност увођења више активности на отвореном). Због тога велику улогу игра правилно одабрана стратегија спољне комуникације.

 

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно