ЕВРОПСКИ ФЕНОМЕНИ
У КОЛЕКЦИЈИ ГАЛЕРИЈЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ
11. јул – 16. септембар 2018. године

У среду, 11. јула 2018. године у 20.00 сати у Галерији Матице српске биће отворена изложбa Европски феномени у колекцији Галерије Матице српскеНа отварању изложбе говориће др Тијана Палковљевић Бугарски, управница Галерије Матице српске, Асја Драча Мунтеан, помоћник министра за међународне односе и европске интеграције при министарству културе и информисања Републике Србије и Пол-Анри Пресе, шеф за информисање, комуникацију и медије при Делегацији Европске уније у Републици Србији.
       
Поводом обележавања Године европског културног наслеђа на националном нивоу, изложба Европски феномени у колекцији Галерије Матице српске представља уметничка дела домаћих и страних аутора, из различитих епоха, изведена у различитим техникама, обједињена у намери да се промисли о феноменима и вредностима на којима се темељи европска цивилизација. На овај начин издвојиле су се четири теме и целине приказане на изложби: Наслеђе, Слобода, Прогрес и Разноликост.

Наслеђе испричано кроз митове и религије као основе европске културе је поље у коме се кроз богатство локалних диверзитета, обичаја и традиције истичу човекове мане и врлине преточене у свима добро познате приче и слике. Као друга тема указала се Слобода као идеал нација и појединца, али истовремено и уметника, научника и филозофа, као нешто што се осваја, брани и промовише. Затим, Прогрес објашњен као стална тежња европских народа ка напретку како би се одржала конкурентност и просперитет; тежња која је заснована на образовању, науци, инвентивности и креативности са циљем да се обезбеди напредак читавог континента. И коначно, Разноликост као темељна особеност Европе која обједињује различите нације, језике, религије и опредељења са циљем стварања толерантнијег и разумнијег друштва.

Изложбом је понуђено једно од више могућих читања и сагледавања европских вредности и феномена кроз изложена уметничка дела, а с идејом да се публика подстакне на размишљање о њима.

Изложбу прати двојезична публикација Европски феномени у колекцији Галерије Матице српске / European Phenomena in the Collection of the Gallery of Matica Srpska са расправним текстовима кустоса и конзерватора мр Данила Вуксановића, Мирославе Жарков, Луке Кулића и Станиславе Јовановић, и репродукцијама свих изложених уметничких дела из колекције Галерије Матице српске.

Током трајања изложбе биће приређен пратећи програм у виду кустоских вођења суботом у 11.00 и 17.00 сати и предавања петком у 19.00 сати.

Изложба је отворена до 16. септембра 2018. године.

Реализацију изложбе и каталога омогућило је Министарство културе и информисања Републике Србије које је овај пројекат уврстило у оквир националног програма са слоганом Наше наслеђе: тамо где се прошлост сусреће са будућношћу као део обележавања Године европског културног наслеђа на националном нивоу.

 

ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ ИЗЛОЖБЕ
Петком у 19.00 сати

 

13. јул 2018.
Стручно тумачење изложбе
„Европски феномени у колекцији Галерије Матице српске”
др Тијана Палковљевић Бугарски, музејски саветник

У години коју су Европски парламент и Савет прогласили за Годину европског културног наслеђа, у Галерији Матице српске, као музејској установи, сасвим природно смо се запитали шта је у нашој колекцији део европског културног наслеђа? У којим уметничким делима препознајемо европске вредности? Који српски уметници су, како је Расто Петровић писао, научили „европејски” говорити? На првом предавању у оквиру пратећег програма изложбе „Европски феномени у колекцији Галерије Матице српске” др Тијана Палковљевић Бугарски, управница Галерије понудиће одговоре на ова питања и открити како је дошло до идеје о настанку изложбе.

 

27. јул 2018.
Предавање
НАСЛЕЂЕ: Мит и свето
Мр Данило Вуксановић, виши конзерватор-рестауратор

Европска традиција заснована је на митским слојевима из којих су формиране уметност, религија и култура коју данас баштинимо и тумачимо. Копирајући чувена дела инспирисана митолошким мотивима на студијама европских уметничких академија, српски сликари знали су да су мит и свето најстарија духовна делатност која објашњава симболичку функцију ума – емоцију претворену у слику. Колика су наша сазнања о митолошким слојевима културе које баштинимо? Како се могу одредити заједнички именитељи наше и европске културе, и да ли је ове две ствари могуће одвојити? Наслеђе митолошких и светих слика у српској култури и уметности је велико. На предавању ћемо споменути неке од ових појава с тежњом да укажемо на занимљиве уметничке феномене у колекцији Галерије матице српске.

 

3. август 2018.
Предавање
РАЗНОЛИКОСТ: Једнакост у различитости
Станислава Јовановић, кустос

Разноликост као вредност европског континента конституише европско друштво као мултиетничко, мултиконфесионално и мултикултурално. Идеја једнакости у разноликости као основни мотив спојила је различите уметнике и епохе на овој изложби с циљем стварања тематске хетерогености између религија, традиција и обичаја, старосне и родне разноликости. Предавање ће бити посвећено оним уметничким делима који представљају визуелни исказ разноликости – како у тематском и идејном, тако и у ликовном смислу. Спојивши дела Станоја Поповића, Јосифа Фалте, Паје Јовановића, Петра Добровића и других уметника на овој изложби указано је на богатство разноликости, али и на Европу као важно место сусрета националних, религијских и родних другости и разноликости.

 

10. август 2018.
Предавање
ПРОГРЕС: Образовање и технологија
Мирослава Жарков, кустос

Један од изазова приликом осмишљавања изложбе „Европски феномени у колекцији Галерије Матице српске” био је пронаћи дела која осликавају феномен прогреса. У том смислу наметнуле су се две основне теме: прогрес у науци и технологији и прогрес у образовању. На предавању ће бити речи о томе на који начин се ове теме међусобно прожимају указујући на то да нова знања подстичу креативност и надахнутост којe резултирају новим достигнућима и идејама. Уз помоћ уметничких дела као изузетних носилаца знања и колективног сећања, биће преиспитани феномени који су Европу водили на пут цивилизацијског напретка.

 

17. август 2018.
Предавање
О СЛОБОДИ
Лука Кулић, конзерватор-рестауратор

Предавање О слободи ће се бавити појмом слободе као фундаменталном вредношћу и конструктом друштвеног и културног деловања. Кроз форму дијалога, биће постављено питање права човека на слободу и како уметност рефлектује нашу стварност у контексту тежње за слободом. Идеја слободе није само пожељно већ елементарно и можда најважније човеково право. Без слободе нема мира, нема поштовања другог, нема напретка и нема смисленог постојања.

 

31. август 2018.
Стручно тумачење изложбе
„Европски феномени у колекцији Галерије Матице српске”
Никола Ивановић, кустос-приправник

Проблем европског, као и свих оних феномена који су везани за европски културни идентитет, нарочито је присутан у српској уметности и визуелној култури током XIX и XX века, након ослобођења од вишевековне османске владавине и у иницијалним приликама да национална уметност и култура искажу сопствена схватања европске модерности. У тим процесима модернизације, еманципације и европеизације, српска уметност тежила је да иде у корак са Европом, са њеним културним, друштвеним и политичким вредностима и врлинама. Изложба Европски феномени у колекцији Галерије Матице српске управо је показатељ тих идеја, репрезентованих у радовима бројних аутора и ауторки, чија је жеља за слободом, разноликошћу, прогресом и неговањем културног наслеђа била повод за тражење, уочавање и испољавање онога што су европски феномени у уметности и култури.

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно