GMS | icon

L’art du 18e siècle

Le choix représentatif des œuvres (icônes, compositions religieuses et portraits) de la Collection permanente L’art du 18e siècle de la collection de la Galerie de la Matica srpska raconte l’histoire de la peinture serbe iconographique traditionnelle, du baroque primitif, du Haut Baroque et du baroque tardif du 18e siècle. 

Непознати иконописац XVI века, Благовести, друга деценија XVI века

Anonymous icon painter from 16th c.
The Annunciation, beginning of the 16th c.

Свети Димитрије

Hristofor Žefarović,
St. Demetrius, ca. 1740

Јозеф Хикел, Царица Марија Терезија, око 1760–65.

Joseph Hickel,
Empress Maria Theresa, ca. 1760–65

Теодор Крачун, Налажење Мојсија, око 1780.

Teodor Kračun,
The finding of Moses, ca. 1780

Јохан Кристоф Винклер, Богородица Бездинска са изгледом манастира Бездина, 1762.

Johan K. Vinkler,
The Mother of God of Bezdin monastery and the veduta of Bezdin monastery, 1762

Димитрије Бачевић, Благовести, 1769.

Dimitrije Bačević,
The Annunciation, 1769

Непознати портретиста XVIII века, Грофица Нако, 1780–90.

Anonymous portrait painter from 18th c.
Countess Nako, 1780–1790

Непознати иконописац XVIII века, Богородица са Христом, око 1750.

Anonymous icon painter from 18th c.
The Virgin and Child, ca. 1750

Аутопортрет Стефана Тенецког

Stefan Tenecki,
Self-portrait, ca. 1770

Георгије Тенецки, Млади Сава Текелија, око 1785.

Georgije Tenecki,
Young Sava Tekelija, ca. 1785