Evgenije Savojski i njegovo doba

Prateći program izložbe Paralele. Temišvar / Novi Sad

Princ Evgenije Savojski bio je jedna od istaknutih ličnosti u Evropi svoga doba, dok je u istoriji Habzburške monarhije ostao upamćen ne samo kao njen najveći ratnik nego i kao jedan od najvećih državnika. Na zapadu je zaustavio vojske najmoćnijeg vladara na kontinentu Luja XIV; na jugoistoku su zahvaljujući njegovim pobedama Osmanlije konačno potisnute preko Dunava i Save, a vlast austrijske dinastije proširila se na ceo Panonski basen. Pored toga, za njegovo ime vezuju se najviši dometi barokne i počeci kulture prosvetiteljstva u Austriji. Na koji način je obeležio istoriju Srba u 18. veku publika će imati priliku da čuje od prof. dr Branka Bešlina, istoričara, koji je biografiju Evgenija Savojskog predstavio u knjizi Evgenije Savojski i njegovo doba u izdanju Matice srpske iz 2014. godine.

Predavanje drži: prof. dr Branko Bešlin, istoričar

Datum

Otvaranje: 26. Avgust 2022.
Traje do: 26. Avgust 2022.

Vreme

19:00

Ulaznica

besplatan ulaz
  • Namenjeno: svim uzrastima