GMS | icon

Konzervacija i restauracija

Naš doprinos kulturi sećanja ogleda se kroz profesionalni pristup brizi i zaštiti umetničkih dela i najnaprednije konzervatorsko-restauratorske postupke.

Galerija Matice srpske u okviru Odeljenja za istraživanje i zaštitu kolekcije ima poseban Sektor zaštite odnosno Konzervatorsko-restauratorski atelje, koji duže od šest decenija vodi brigu o umetničkim predmetima iz Galerijske kolekcije.

Konzervatori i restauratori GMS bave se preventivnom zaštitom kao i radom na aktivnoj konzervaciji na delima Galerije, kao i drugih muzejskih ustanova, s akcentom na primeni principa postupne i minimalne intervencije. Takođe, uključeni su i u programsku delatnost Galerije, u vidu zaštite i prezentacije umetničkih dela, koja podrazumeva pripremu i realizaciju izložbi, pakovanje i transport dela. Osobenost Konzervatorsko-restauratorskog ateljea ogleda se i u stalnom stručnom usavršavanju zaposlenih kroz domaća i međunarodna partnerstva, organizaciju stručnih konferencija, radionica i predavanja na raznovrsne teme i dostignuća iz oblasti konzervacije i restauracije.

Галерија Матице српске у оквиру Одељења за истраживање и заштиту колекције има посебан Сектор заштите односно Конзерваторско-рестаураторски атеље, који дуже од шест деценија води бригу о уметничким предметима из Галеријске колекције. Конзерватори и рестауратори ГМС баве се превентивном заштитом као и радом на активној конзервацији на делима Галерије, као и других музејских установа, с акцентом на примени принципа поступне и минималне интервенције. Такође, укључени су и у програмску делатност Галерије, у виду заштите и презентације уметничких дела, која подразумева припрему и реализацију изложби, паковање и транспорт дела. Особеност Конзерваторско-рестаураторског атељеа огледа се и у сталном стручном усавршавању запослених кроз домаћа и међународна партнерства, организацију стручних конференција, радионица и предавања на разноврсне теме и достигнућа из области конзервације и рестаурације.

Istorija Konzervatorsko-restauratorskog ateljea GMS

Istorija brige o kolekciji Galerije Matice, nekada zbirci slika Muzeja Matice srpske, seže još u 19. vek. Sačuvani su dokumentovani zapisi dragoceni za pisanje istorije konzervacije slika u Galeriji Matice srpske, kao što je odluka Upravnog odbora Matice srpske iz 1972. godine, da se „u Matičinoj dvorani ne puši kako se ne bi kvarile slike i zlatni okviri”. Priprema slika za izlaganje pred otvaranje Muzeja Matice srpske za publiku 1933. godine poverena je ruskom imigrantu Vladimiru Kuročkinu, nekadašnjem upravniku muzeja u Odesi. Iz istog perioda datira i pomena vredno pismo slikara Uroša Predića, počasnog predsednika Muzejskog odbora Matice srpske, u kojem su sumirane preporuke za čuvanje i konzervaciju slika.

Prvi posleratni konzervator Galerije Matice srpske, od 1950. godine, bio je Jovan Sevdić koji je opremio prvi atelje. Deset godina kasnije, 1. januara 1960. godine osnovano je posebno odeljenje u Galeriji Matice srpske ‒ Konzervatorsko-restauratorski atelje, a prvu ekipu konzervatora činili su Rista Ćinkulov i Vladimir Bogdanović. Oni su izneli veliki posao prikupljanja i sistematske zaštite ikona iz crkava Bačke, Baranje, zapadnog Srema i Slavonije, kada je sakupljen i restauriran veliki broj ikona srpskih slikara 18. veka.

U to vreme dominirala je tradicija severnoevropske škole konzervacije, koja se zasnivala na upotrebi voska za konzervaciju slika na platnu i ikonama, pa su te tehnike i materijali primenjeni u konzervaciji najvećeg broja dela koja čine Stalnu postavku Galerije Matice srpske.

Uz teškoće stalnih kadrovskih promena i loših uslova 90-ih godina prošlog veka konzervatorski atelje je opstao zahvaljujući istoričaru umetnosti i konzervatoru Ratomiru Kuliću i dočekao bolja vremena. Od početka 21. veka, atelje je ojačan mladim profesionalcima u čije stručno usavršavanje se kontinuirano ulaže, i opremljen novom tehnikom.

Pored pomenutih konzervatora. trag u istoriji konzervacije Galerije Matice srpske ostavili su i Svetislav Nikolić, Dragan Matić, Milan Ostojić, Miroslav Zakić, Đura Radišić i mnogi drugi.

Saznajte više o istoriji konzervacije Galerije Matice srpske u knjizi Istorija konzervacije i restauracije u Galeriji Matice srpske. Knjiga je dostupna u GMS prodavnici.

Zaštita kolekcije Galerije Matice srpske

Kolekcija Galerije je pod stalnim nadzorom konzervatora i restauratora GMS kroz sprovođenje mera preventivne zaštite. Veći konzervatorski zahvati realizuju se, u skladu s planom izložbene delatnosti i prioritetima. Povodom priprema Stalne postavke srpske umetnosti 18, 19. i 20. veka mnogobrojna dela su prošla konzervatorski tretman kroz postupke rekonzervacije ili kao nove konzervatorske intervencije.

Među sveobuhvatne konzervatorsko-restauratorske postupke treba istaći rad na ikoni Stradanje deset kritskih mučenika iz 1694. godine kao i na ikoni Blagovesti, nepoznatog ikonopisca 16. veka, rad na delu Katarine Ivanović, Anka Topalović rođ. Nenadović iz 1837, portretima porodice Bekeš iz 1796. godine Pavela Đurkovića, Lađar, Plaža i Kupačice Save Šumanovića. Izazov konzervatorima GMS bila je konzervacija slika velikog formata za izložbu Slike velikih formata – svedočanstvo epoha gde je rađena konzervacija i opremanje slika velikog formata Paje Jovanovića, Petra Lubarde, Uroša Predića, Save Šumanovića, Đurđa Teodorovića i Afanasija Šeloumova.

Pročitajte više o konzervacijama ovih dela u Konzervatorskim pričama.

Заштита колекције Галерије Матице српске
Конзервација икона мајстора Зографа

Konzervatorski projekti i istraživanja

Projekti koji obuhvataju proučavanje, konzervaciju, restauraciju i izlaganje odabranih predmeta kroz međunarodnu saradnju i dugogodišnje projekte.

Tehničke analize umetničkih dela zasnovane na metodama prirodnih nauka i čišćenje slika.

Saznajte više

Konzervacija umetničkih dela iz drugih muzejskih ustanova

Konzervatorsko-restauratorski atelje GMS bavi se konzervacijom i restauracijom umetničkih dela za druge muzeje i srodne institucije kulture u Republici Srbiji na osnovu zaključenih protokola i ugovora o saradnji. U protekloj deceniji uslužno je rađena konzervacija za brojne ustanove poput Narodnog muzeja Kikinde, Narodnog muzeja Šapca, Spomen-zbirke Pavla Beljanskog, Galerije slika poklon-zbirke Rajka Mamuzića, Moderne galerije Lazarevca, Muzeja Grada Beograda, Vojnog muzeja Beograda, Dom vojske Srbije, Muzeja Jugoslavije, Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Galerije slika „Sava Šumanović“, Muzeja Srema, Narodnog muzeja Kragujevca i druge. Kroz dugogodišnju saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom Galerija Matice srpske je radila i na konzervaciji dela za Muzej Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, Manastir Krušedol, Manastir Grgeteg, Banatsku, Bačku, Sremsku eparhiju kao i Zvorničko – tuzlansku eparhiju.

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa Konzervatorsko-restauratorskim ateljeom GMS možete se obratiti na telefon 021 4899 000 ili na info@galerijamaticesrpske.rs.

Српска црквена уметност у Мађарској