Našu težnju da budemo deo šireg evropskog konteksta realizujemo kroz brojne međunarodne saradnje sa evropskim muzejskim ustanovama, stručnjacima i stranim kulturnim centrima.

Značajan segment rada Galerije Matice srpske predstavlja međunarodna saradnja. Rekonstrukcija zgrade i modernizacija izložbenog prostora u protekloj deceniji, omogućili su intenzivniju saradnju s muzejskim i srodnim ustanovama u inostranstvu i regionu, koja je rezultirala promocijom zajedničkih vrednosti i širenjem partnerstava kroz uspešno realizovane projekte. Saradnja se zasniva na odabranim projektima iz oblasti istorije umetnosti, muzeologije, muzejske edukacije, konzervacije i prezentacije muzejskih kolekcija, pre svega, kroz razmenu i zajedničko priređivanje izložbi i pratećih programa, razmenu i edukaciju stručnjaka u oblastima konzervacije, muzejske edukacije. Na tim osnovama realizovane su brojne studijske posete, usavršavanja, stručne konferencije i radionice, a posebno treba istaći međunarodne projekte i izložbe koje su pokazale da je Galerija Matice srpske ugledan partner na međunarodnom planu muzejske saradnje.

THE SERBIAN ORTHODOX CHATEDRAL OF BUDA – REMEMBRANCES OF THE BYGONE TABÁN SUBURB

The Serbian Orthodox Chatedral of Buda – Remembrances of the Bygone Tabán Suburb

Trajanje projekta: 2018–2019

Izložba i prateća monografska publikacija nastale su u saradnji Galerije Matice srpske, Istorijskog muzejom grada Budimpešte (Budapest Torteneti Museum) i Muzeja Srpske pravoslavne Eparhije budimske u Sentandreji. U projektu je učestvovao veliki broj istraživača, istoričara umetnosti i konzervatora, dajući dosada najkompletniju sliku srpskog kulturnog nasleđa u Budimpešti, kao istorijskog centra intelektualnog, umetničkog i religijskog života Srba u Mađarskoj. Projekat je rezultovao izložbom Srpska Saborna crkva u Tabanu. Tragom nestale srpske varoši u Budimu i istoimenom monografskom publikacijom na mađarskom jeziku.


Projekat su finansirali Grad Budimpešta, Ministarstvo za ljudske resurse Mađarske, Srpski institut u Budimpešti, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Pokrajinska vlada ‒ Sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama AP Vojvodine, Vojvođanska banka OTP grupa, Srpska samouprava u Budimpešti, Srpska samouprava u Zuglou i Samouprava Srba u Mađarskoj.

Saradnja sa Srpskim kulturnim centrom u Parizu

Trajanje saradnje: 2018–

S idejom da bogato srpsko umetničko nasleđe inspirisano francuskom kulturom i umetnošću predstavi i francuskoj javnosti, Galerija Matice srpske je započela saradnju sa Srpskim kulturnim centrom u Parizu, uz podršku Francuskog instituta u Srbiji. Izložba Slike prolaznog sveta. Odnosi francuskog i srpskog intimizma prikazana je krajem 2018. i početkom 2019. godine, a sredinom 2019. predstavljeno je stvaralaštvo Save Šumanovića izložbom Sava Šumanović i tajna pod kupolom u prostoru Centra u Parizu.


Saradnju finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Francuski institut u Srbiji, Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije i Ambasada Republike Srbije u Francuskoj.

Културни центар Србије у Паризу, Француска
Сарадња с Народном галеријом Словеније

Saradnja s Narodnom galerijom Slovenije

Trajanje saradnje: 2017–2020.

Dve renomirane nacionalne galerije protokolom o saradnji na odabranim projektima u istraživanju, konzervaciji i prezentaciji muzejskih kolekcija i muzejskoj edukaciji, zvanično su započele saradnju 2017. godine. Tokom nekoliko godina realizovan je zajednički projekat Kreativne Evrope HearMe. Bringing Youth and Museums Together, kao i razmene iskustava i radionice iz domena konzervacije i restauracije. Kruna saradnje bilo je gostovanje izložbe Srpski modernizam 1880–1950. iz kolekcije Galerije Matice srpske u Narodnoj galeriji Slovenije u 2020. godini.


Saradnju dve ustanove finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstvo kulture Slovenije.

Saradnja sa Institutom za konzervaciju i restauraciju u Firenci

Trajanje saradnje: 2017–

Saradnja sa Institutom za konzervaciju i restauraciju u Firenci ‒ Opificio delle Pietre Dure zasniva se na učešću stručnjaka i razmeni iskustava u oblasti konzervacije. Pored učestvovanja na međunarodnim kursevima u renomiranom italijanskom konzervatorskom institutu, uz finansijsku podršku Ministarstva kulture Italije, u okviru International Training Projects (Methods and Materials for Cleaning Painitngs (2017) i Preventive Conservation (2019), u kojima su učestvovali stručnjaci GMS, saradnja je razvijana i kroz posete italijanskih eksperata Galeriji Matice srpske 2018. i 2019. godine, gde su predstavljeni projekti vezani za spašavanje kulturnog nasleđa u situacijama katastrofa, nove metode konzervacija i restauracija drvenih nosilaca slika, kao i metode čišćenja slika koje su predstavljene na međunarodnoj konferenciji Čišćenje. Etika, tehnika i estetika / Cleaning. Ethics, Technics and Aesthetics u GMS (2019).


Projekat finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Сарадња са институтом за конзервацију и рестаурацију у фиренци
Art and Modern Technology

Art and Modern Technology

Trajanje projekta: 2017.

Galerija Matice srpske je u skladu sa savremenom muzeološkom praksom kroz projekat Art and Modern Technology uvela nove tehnologije u komunikaciji muzejskog sadržaja s posetiocima. U saradnji sa kompanijom Zumoko kreirana je mobilna aplikacija Doživi umetnost s elementima proširene stvarnosti (Augmented Reality) koja posetiocima pruža inovativnu i zanimljivu interpretaciju umetničkih dela koja se nalaze u Stalnoj postavci Galerije Matice srpske. Kroz tri Galerijske ture – Doživi umetnost, Galerijska tura Save Tekelije i Potraga za blagom ‒ posetioci različitog uzrasta imaju mogućnost da saznaju o umetničkim i društvenim fenomenima 18, 19. i 20. veka, o istoriji Galerije Matice srpske „iz ugla Save Tekelije”, o umetnicima i njihovim delima na putovanju kroz vreme s Magičnom Maticom.


Projekat je podržao UNESKO, kao i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Saradnja sa Umetničko-istorijskim muzejom u Beču

Trajanje saradnje: 2016 –

Saradnja s jednim od najznačajnijih austrijskih i evropskih muzeja Kunsthistorisches Museum-om zvanično je započeta 2016. godine potpisivanjem Protokola o saradnji dve ustanove. Tokom proteklih godina, saradnja se uz podršku Austrijskog kulturnog foruma (Kulturni servis Ambasade Republike Austrije) u Beogradu zasnivala na razmeni znanja i iskustava u oblasti muzejske edukacije i konzervacije. U Galeriji Matice srpske su održane radionice i konferencije u kojima su učestvovali stručnjaci iz Beča – radionica o tehničkoj fotografiji u konzervaciji (2016), radionice o muzejskoj edukaciji i izložbama (2017. i 2018), međunarodne konferencije Open Museum (2017), Čišćenje. Etika, tehnika i estetika / Cleaning. Ethics, Technics and Aesthetics (2019) i Muzeji, mladi, aktivizam / Museum, Youth, Activism (2020). Takođe, kroz sastanke i studijska putovanja muzejski stručnjaci oba muzeja imali su priliku da bolje upoznaju rad i programe partnerske ustanove. Saradnja je krunisana donacijom specijalne kamere za infracrvenu reflektografiju od Umetničko-istorijskog muzeja u Beču, kao i realizacijom projektom Kreativne Evrope HearMe. Bringing Youth and Museums Together.


Projekat finansiraju Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Austrijski kulturni forum u Beogradu.

Сарадња са Уметничко-историјским музејом у Бечу
Перцепције / Perceptions

Percepcije

Trajanje projekta: 2016–2018.

Na poziv British Council-a koji je u Novom Sadu realizovao nekoliko kapitalnih izložbi britanskih umetnika Galerija Matice srpske je učestvovala u projektu Percepcije / Perceptions koji je pružio mogućnost muzejima i kustosima iz regiona da kreiraju izložbu koja postavlja umetnička dela iz kolekcije British Council-a u dijalog sa umetničkim delima iz svoje kolekcije. Kroz dijalog umetničkog nasleđa dve zemlje, savremene britanske umetnosti i novovekovne i moderne srpske umetnosti, izložba pod nazivom Žena po meri društva? podstakla je na razmišljanje i posmatranje likovne umetnosti koju baštini Galerija u kontekstu društvenih fenomena prethodnih vekova kao i izazova 21. veka.


Projekat su finansirali British Council Srbija, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Uprava za kulturu grada Novog Sada i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti.

HearMe. Bringing youth and museums together

Trajanje projekta: 2016–2017.

Projekat su zajednički kreirali i realizovali Galerija Matice srpske, Narodna galerija Slovenije, Umetničko-istorijski muzej u Beču i organizacija „Društvena inovacija – društveno preduzetništvo” iz Španije. Projekat je osmišljen kao edukativni program namenjen mladima uzrasta od 15 do 19 godina, koji je uspostavio i produbio vezu između muzeja i mladih. Osnovu projekta činile su radionice koje su imale za cilj da odgovore na pitanja kako muzeji i galerije mogu da privuku mladu publiku i podstaknu na razmišljanje o globalnim temama i problemima društva. Kroz umetnička dela koja pričaju o migracijama, kretanjima kako stanovništva tako i kulturnog nasleđa, otvorena je centralna tema projekta – kako se ključna pitanja današnjice mogu sagledati kroz likovnu umetnost prošlosti. Projekat je rezultovao novim metodološkim pristupom u radu sa mladima, međunarodnom konferencijom i publikovanim priručnikom za muzejske stručnjake na engleskom, nemačkom, slovenačkom i srpskom.

www.projecthearme.org


Projekat je finansiran kroz program Kreativne Evrope, i uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva kulture Slovenije.

Više o projektu
HearMe. Bringing youth and museums together
Албрехт Дирер и његови савременици

Albreht Direr i njegovi savremenici

Trajanje projekta: 2015–2016.

Međunarodna izložba grafika čuvenog umetnika Albrehta Direra i njegovih savremenika iz zbirke Istočnoslovačkog muzeja iz Košica, predstavljena je u Galeriji Matice srpske od novembra 2015. do januara 2016. godine. Zahvaljujući saradnji tri muzejske ustanove: Istočnoslovačkog muzeja u Košicama, Muzeja grada Beograda i Galerije Matice srpske, domaća javnost je imala jedinstvenu priliku da se upozna sa grafičkim ostvarenjima jednog od najvećih stvaralaca renesanse, nemačkim umetnikom Albrehtom Direrom, kao i sa delima njegovih učenika i savremenika, poznatim imenima nemačke i italijanske grafike (Hajnrih Aldegrefer, Albreht Aldorfer, Luka Kranah Stariji, Markantonio Raimondi i drugi).


Realizaciju izložbe su omogućili Sekretarijat za kulturu grada Beograda, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Sekretarijat za kulturu i javno informisanje AP Vojvodine i Gradska uprava za kulturu Novog Sada i Kompanija Dunav osiguranje a. d.

Saradnja sa Muzejom savremene umjetnosti Republike Srpske

Trajanje saradnje: 2014–

Dugogodišnja saradnja sa Muzejom savremene umjetnosti Republike Srpske u Banjaluci zasnovana je na međusobnoj podršci na zaštiti i prezentaciji umetničkog nasleđa i saradnji na realizaciji pojedinačnih i zajedničkih programa. Tokom proteklih godina, kroz konferencije, radionice i zajedničke projekte iz oblasti muzejske edukacije, stručnjaci obe ustanove imali su prilike da razmene iskustva i znanja. Pored stručnog usavršavanja, plodna saradnja rezultovala je razmenom brojnih izložbi: Dobrović, Šumanović, Konjović, Šuput – Evropski konteksti u MSURS (2014), DATES 1 u GMS (2015), Teme i ideje modernog. Srpsko slikarstvo 1900–1941. u MSURS (2017), Prostor, oblik, dodir u GMS (2017/2018), Evropski fenomeni u kolekciji Galerije Matice srpske u MSURS (2019), Punktumi. Zbirka inostrane umjetnosti MSURS u GMS (2019/2020).


Saradnju dve ustanove finansiraju Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.

Сарадња са Музејом савремене умјетности Републике Српске
Паралеле / Paralelli

Paralele / Paralelli

Trajanje projekta: 2012–2015.

Projekat je okupio brojne partnere u okviru Protokola o saradnji na lokalnom razvoju u oblasti zaštite kulturnog nasleđa za period 2012–2015. godine. Saradnja italijanskih i srpskih institucija bila je zasnovana na istraživanju, zaštiti, prezentaciji i promociji kulturnog nasleđa u kontekstu održivog razvoja. Aktivnosti su bile vezane za predstavljanje umetnosti prelomnih razdoblja u dve zemlje ‒ renesanse u Italiji i baroka u Srbiji, koje su održane u Galeriji Matice srpske – Humanizam i renesansa u Centralnim Apeninima. Paralele (2013) i u Nacionalnoj galeriji Umbrije u Peruđi – Zografi. Srpske ikone između tradicije i modernosti. Paralele (2015). Kroz izložbe i prateće kataloge istraživane su karakteristike i paralele ova dva naizgled udaljena kulturno-istorijska razdoblja. Takođe, pažnja je posvećena i upravljanju edukativnim programima u muzejima, nauci u konzervaciji i restauraciji, integralnoj zaštiti nasleđa i njegovoj prezentaciji. Sve ovo je realizovano kroz multidisciplinarnu saradnju brojnih institucija uz uključivanje tema iz oblasti ekonomije, nauke, turizma, starih zanata i drugih, a kroz njih su sagledani i drugi vidovi zaštite i promocije teritorija sa velikim kulturnim potencijalom. Rezultati saradnje sumirani su u publikaciji Paralele / Paralelli na srpskom i italijanskom jeziku.


Projekat su finansirali Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Ministarstvo kulturnih dobara i aktivnosti i turizma Republike Italije, Pokrajinska vlada ‒ Sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama i Teritorijalni interregionalni pakt Apenino Ćentrale.