GMS | icon

Misija i vizija

GMS | Мисија и визија

Vizija

Mi verujemo da je muzej u 21. veku središno mesto estetskog doživljaja, dijaloga, učenja, kreativnog razmišljanja i neponovljivog iskustva. Stoga, kolekciju koju baštinimo proučavamo, čuvamo i prezentujemo u skladu sa najvišim standardima struke jer verujemo da je ona naša najveća snaga. Koristimo je kako bismo kreirali jedinstvene sadržaje koji povezuju prošlost i sadašnjost, a u aktuelnom trenutku nude odgovore na pitanja o vrednostima, osobenostima i dometima nacionalne umetnosti u širem evropskom kontekstu. Mi verujemo u stvaralačku snagu ljudi ‒ umetnika, kustosa, konzervatora, kolekcionara, dobrotvora ‒ svesni da samo zajedničkim zalaganjem možemo ostaviti trag u istoriji kulture i umetnosti naše zemlje i našeg vremena.

Svesni svojih osobenosti težimo da budemo muzej u kome se ogleda prošlost a da brojnošću i raznovrsnošću aktivnosti u aktuelnom trenutku ostavljamo tragove za budućnost.

Misija

Galerija Matice srpske je humanistički muzej koji veruje u snagu ljudske kreativnosti i važnost umetničkog stvaralaštva za razvoj civilizacije, unapređenje kvaliteta života i dobrobiti društva. Bogatstvo naše kolekcije su osnov za muzejska promišljanja o najrazličitijim pitanjima savremenog doba a izložbeni, izdavački i edukativni programi način da komuniciramo sa publikom i tako budemo medijatori između prošlosti i aktuelnog trenutka.

Mi smo umetnička košnica nacije sa delima likovne umetnosti nastalim u periodu od 16. do 21. veka. Naše delovanje zasnovano je na poštovanju prošlosti i kreativnim potencijalima sadašnjosti a usmereno ka kvalitetnijoj budućnosti.

Mi sanjamo, osluškujemo, stvaramo, jer verujemo da smo kao jedinstveno mesto srpske kulture ponos nacije.