GMS | icon

Мисија и визија

GMS | Мисија и визија

Визија

Ми верујемо да је музеј у 21. веку средишно место естетског доживљаја, дијалога, учења, креативног размишљања и непоновљивог искуства. Стога, колекцију коју баштинимо проучавамо, чувамо и презентујемо у складу са највишим стандардима струке јер верујемо да је она наша највећа снага. Користимо је како бисмо креирали јединствене садржаје који повезују прошлост и садашњост, а у актуелном тренутку нуде одговоре на питања о вредностима, особеностима и дометима националне уметности у ширем европском контексту. Ми верујемо у стваралачку снагу људи ‒ уметника, кустоса, конзерватора, колекционара, добротвора ‒ свесни да само заједничким залагањем можемо оставити траг у историји културе и уметности наше земље и нашег времена.

Свесни својих особености тежимо да будемо музеј у коме се огледа прошлост а да бројношћу и разноврсношћу активности у актуелном тренутку остављамо трагове за будућност.

Мисија

Галерија Матице српске је хуманистички музеј који верује у снагу људске креативности и важност уметничког стваралаштва за развој цивилизације, унапређење квалитета живота и добробити друштва. Богатство наше колекције су основ за музејска промишљања о најразличитијим питањима савременог доба а изложбени, издавачки и едукативни програми начин да комуницирамо са публиком и тако будемо медијатори између прошлости и актуелног тренутка.

Ми смо уметничка кошница нације са делима ликовне уметности насталим у периоду од 16. до 21. века. Наше деловање засновано је на поштовању прошлости и креативним потенцијалима садашњости а усмерено ка квалитетнијој будућности.

Ми сањамо, ослушкујемо, стварамо, јер верујемо да смо као јединствено место српске културе понос нације.