Поред Сталне поставке, у Галерији Матице српске се приређују изложбе различитог карактера – монографске, тематске, међународне, и друге. Као својеврсни медиј комуникације, оне представљају уметничка дела из Галеријске колекције, као и из других музејских установа у земљи и иностранству. Кроз разноврсне теме и наративе, изложбе преносе разноврсне поруке уметничких предмета и образују нас како о уметности, тако и о њиховим ствараоцима.

Инспирисани Француском

Најбројнију целину на изложби чинила су дела српских модерниста настала у међуратном периоду. Изложбом су обухваћена и дела из првих послератних година, која у новим друштвено-политичким околностима стварају носиоци међуратног модернизма, као и нове генерације које се напајају са истих креативних изворишта. Преко 60 представљених уметничких радова уметника попут Саве Шумановића, Богдана Шупута, Петра Добровића, Милана Коњовића, Пеђе Милосављевића, Љубице Цуце Сокић, Лазара Возаревића, Миће Поповића и скулпторских дела Ђорђа Јовановића, стоје као трајна сведочанства начина на који су ови „париски гости“ доживели престоницу уметности, као и начина на који су својим уметничким ангажманом допринели јачању српско-француских веза.

Прочитај више

Датум отварања:
22. март 2024.

Трајање изложбе:
2. јун 2024.

Место:
Изложбене сале „Миливој Николајевић“, Галерија Матице српске

Урош Предић. Достојанство свакидашњице

Након успешно реализоване изложбе Урош Предић. Живот посвећен лепоти и уметности у Галерији Матице српске током 2022/2023. године, изложба Урош Предић­. Достојанство свакидашњице, у нешто модификованом облику, приказана је и у Галерији Српске академије наука и уметности, као резултат наставка вишедеценијске успешне сарадње Галерије Матице српске и Галерије САНУ на промоцији и представљању националне уметности и културне баштине. Овога пута две институције спојио је уметник Урош Предић, који је током читавог свог дугог и стваралачки изузетно плодног живота био нераскидиво повезан и са Матицом српском и са Српском академијом наука и уметности.

Прочитај више

Датум отварања:
12. март 2024.

Трајање изложбе:
26. мај 2024.

Место:
Галерија Српске академије наука и уметности, Београд

Паралеле. Темишвар / Нови Сад

Збирке Националног уметничког музеја и Галерије Матице српске имале су необично упоредиве историје које се лако могу видети у личностима њихових оснивача, у уметницима, односно уметничким делима која су они сакупљали. Обе збирке основане су половином XIX века из иницијалних завештања две изузетне индивидуе, два велика добротвора и светионика доба просветитељства – Саве Текелије (1761‒1842) и Жигмонда Ормоша (1813‒1894), а потекле су из угледних научних друштава. На тим основама створена је једна јединствена изложба – колекција имагинарног музеја Eвропске престонице културе. Та колекција потврђује снажне историјске везе два града, сличности друштвених прилика и уметничког простора у којем су се развијали током XVIII, XIX и XX века.

Прочитај више

Датум отварања:
17. новембар 2023.

Трајање изложбе:
24. март 2024.

Место:
Национални уметнички музеј у Темишвару, Румунија

Поморишац – Васа Поморишац

Изложба је била посвећена уметнику који је успео да класичну уметност прикаже кроз оптику модерног погледа. Уметнику који се једини међу својим колегама сликарима прве половине XX века школовао у Лондону. Уметнику који је награђен Сребрном медаљом Удружења француских уметника. Уметнику чија се дела чувају у бројним приватним колекцијама у Европи, али и у државној колекцији Музеја Викторијe и Албертa у Лондону. Уметнику који је током педесeт година стварања изнедрио јединствену ликовност у српској уметности. Он је Поморишац – Васа Поморишац.

Прочитај више

Датум отварања:
20. октобар 2023.

Трајање изложбе:
3. март 2024.

Место:
Изложбене сале „Миливој Николајевић“, Галерија Матице српске

Паја Јовановић и Густав Климт. Једна епоха, два уметника, три музеја

На изложби Паја Јовановић и Густав Климт. Једна епоха, два уметника, три музеја била су представљена три женска портрета из три музеја: Галерије Матице српске, Уметничко-историјског музеја у Бечу и Галерије Белведере. Ова три пажљиво одабрана дела, од којих су два први пут изложена у Србији, указивала су на сличности и разлике међу великим уметницима, говорила су о друштвеном контексту у којем су настајала и истовремено повезала музеје из чијих су колекција.

Прочитај више

Датум отварања:
14. октобар 2023.

Трајање изложбе:
18. фебруар 2024.

Место:
Сала на II спрату „Модернизми”, Галерија Матице српске

Поклон-збирка Драгише Брашована

Изложба Поклон-збирка Драгише Брашована представља преко 100 експоната – слика, скулптура, цртежа, стилског намештаја, дела примењене уметности и документарног материјала које су наследнице овог знаменитог српског архитекте, супруга Викторија Брашован и поћерка Олга Ковачев, поклониле Галерији у периоду од 2020. до почетка 2023. године. Јавност први пут има могућност да види предмете и дела која говоре о приватном животу архитекте и доприносе бољем разумевању његовог лика и дела.

Прочитај више

Датум отварања:
1. јун 2023.

Трајање изложбе:
1. октобар 2023.

Место:
Изложбене сале „Миливој Николајевић“, Галерија Матице српске
Музеј примењене уметности у Београду (15. јануар – 10. март 2024)
Градски музеј Вршац (20. март – 12. мај 2024)

Новосађани бирају

Полазећи од чињенице да град обликују грађани, њихово порекло, наслеђе, навике и опредељења, а да музеј јесте место колективног памћења који сакупља и чува различите животне приче појединаца, одлучили смо се да отворимо своју колекцију и понудимо је суграђанима да кроз уметничка дела у нашем простору испричају причу о себи и свом граду. Желели смо да преплетемо лично и опште, појединца и град, уметничко дело и могућу поруку коју оно носи у савременом тренутку, а као резултат тог дружења настала је изложба Новосађани бирају.

Прочитај више

Датум отварања:
17. децембар 2021.

Трајање изложбе:
15. мај 2023.

Место:
Стална поставка на II спрату Галерије Матице српске

Једна сасвим (не)обична српско-француска веза
Олга Кешељевић и Марк Барбеза

Прича о двоје људи, њиховим судбинама, међусобним односима, везама с европском интелектуалном и уметничком елитом послужили су као основни наратив изложбе Једна сасвим (не)обична српско-француска веза. Олга Кешељевић и Марк Барбеза. Размишљајући о српско-француским односима изван великих историјских наратива, изложба жели да истакне да мали знаци у времену постају упоришне тачке у којима се преплићу културе Србије и Француске.

Прочитај више

Датум отварања:
3. март 2023.

Трајање изложбе:
14. мај 2023.

Место:
Изложбене сале „Миливој Николајевић“, Галерија Матице српске

Колекција као огледало
Модернизам у делима из Галерије Матице српске

Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак и Галерија Матице српске, представљају чачанској публици изложбу Колекција као огледало. Модернизам у делима из Галерије Матице српске у години када Чачак носи титулу националне престонице културе. Изложба представља 86 уметничких дела ‒ 75 слике, 7 скулптура и 4 графике ‒  и свеобухватно илуструје српску ликовну уметност, њене узоре, опредељења и домете од последњих деценија 19. века до средине 20. века.

Прочитај више

Датум отварања:
2. фебруар 2023.

Трајање изложбе:
22. март 2023.

Место:
Уметничка галерија „Надежда Петровић“, Чачак

Урош Предић
Живот посвећен лепоти и уметности

У години обележавања значајног јубилеја – 175 година од оснивања Галерије Матице српске, реализујемо велику монографску изложбу посвећену стваралаштву једног од најистакнутијих националних сликара Уроша Предића. Кроз причу о лику и делу овог великана српске културе и уметности, истовремено се указује на темељне вредности Галерије Матице српске: задужбинарство, посвећеност општем добру и националним вредностима, као и на значај овог сликара за српску историју уметности.

Прочитај више

Датум отварања:
7. октобар 2022.

Трајање изложбе:
12. фебруар 2023.

Место:
Изложбене сале „Миливој Николајевић“ и велика сала „Сава Текелија“
Галерија Матице српске

Једна сасвим (не)обична српско-француска веза
Олга Кешељевић и Марк Барбеза

Прича о двоје људи, њиховим судбинама, међусобним односима, везама с европском интелектуалном и уметничком елитом послужили су као основни наратив изложбе Једна сасвим (не)обична српско-француска веза: Олга Кешељевић и Марк Барбеза. Изложба је настала на основу истоимене научне студије, ауторке проф. др Дијане Метлић, коју је објавила Галерија Матице српске 2020. године. Пратећи и реконструишући животе интелектуалаца Олге Кешељевић и Марка Барбезаа, њихову делатност, уметничку збирку, књиге које су објављивали, доступну епистоларну грађу и фотографије из породичних албума, ауторка је овом студијом и изложбом објединила личну историју и уметност, појединца и европске уметничке токове и дала знатан допринос проучавању културних спона између Француске и Србије.

Прочитај више

Датум отварања:
22. децембар 2022.

Трајање изложбе:
21. јануар 2023.

Место:
Културни центар Србије, Париз

Сава Шумановић
и европски реализми између два светска рата

Сликарски опус Саве Шумановића (1896 – 1942) готово у потпуности припада периоду између два светска рата. Његове поједине слике или читави циклуси показују директну укљученост у битне фазе развоја европског модернизма. Стварање целовите слике о Шумановићевим реализмима и њиховим релацијама са међународним уметничким токовима било је полазиште у реализацији изложбе у Спомен-збирци Павла Бељанског, Галерији Матице српске и Галерији слика „Сава Шумановић“ у Шиду, која ће обухватити 102 Шумановићева дела.

Прочитај више

Датум отварања:
24. септембар 2022.

Трајање изложбе:
4. децембар 2022.

Место:
Сала уметности 20. века ГМС,
Спомен-збирка Павла Бељанског,
Галерија слика „Сава Шумановић“ у Шиду

Колекција као огледало
Модернизам у делима из Галерије Матице српске

Галерија Матице српске и Галерија Српске академије наука и уметности представљају београдској јавности изложбу КОЛЕКЦИЈА КАО ОГЛЕДАЛО. Модернизам у делима из Галерије Матице српске. Изложба представља 86 уметничких дела ‒ 75 слике, 7 скулптура и 4 графике ‒  и свеобухватно илуструје српску ликовну уметност, њене узоре, опредељења и домете од последњих деценија 19. века до средине 20. века. Кроз дела 38 аутора приказан је пут од реалистичких опредељења насталих под утицајем уметничких академија у Бечу и Минхену до окретања ка модернизмима 20. века услед одласка наших уметника на школовање и њихових боравака у Прагу, Будимпешти и коначно Паризу као центру уметничких идеја 20. века. 

Прочитај више

Датум отварања:
22. септембар 2022.

Трајање изложбе:
20. децембар 2022.

Место:
Музеј савремене умјетности Републике Српске, Бања Лука

Паралеле. Темишвар / Нови Сад

Полазећи од уверења да су музеји својеврсне тврђаве мира и мостови који нас спајају и уједињују, Галерија Матице српске и Национални уметнички музеј у Темишвару реализоваће једну сасвим необичну изложбу, спајајући своје богате колекције и правећи паралеле међу уметницима, темама, идејама и уметничким визијама некадашњег заједничког културног простора. Због чега у обе колекције постоји чувени аутопортрет у кафани Стевана Алексића; која је сличност између Саве Текелије и Жигмонда Ормоша и шта то спаја Нови Сад и Темишвар открива нам изложба Паралеле. Нови Сад / Темишвар

Прочитај више

Датум отварања:
8. јул 2022.

Трајање изложбе:
4. септембар 2022.

Место:
Велика сала „Сава Текелија“, Галерија Матице српске

Партизанка и Фрагонар
Колекција слика Јованке Броз

У фокусу изложбе је 36 дела ликовне уметности домаћих и страних аутора, лични предмети, фотографије и неколико комада намештаја из куће у којој је Јованка Броз живела након смрти Јосипа Броза. Више од три деценије некадашња прва дама Југославије боравила је у својеврсном кабинету успомена који је као временску капсулу пренела из једног окружења у друго, покушавајући да што је више могуће имитира амбијент председничке Резиденције у којој је живела заједно са Јосипом Брозом Титом. Ова колекција настала је спонтано као кулиса једног живота, а исто тако је и нестала.

Прочитај више

Датум отварања:
18. мај 2022.

Трајање изложбе:
4. септембар 2022.

Место:
Изложбене сале „Миливој Николајевић“

Миграције у уметности – уметност миграција

Изложба Миграције у уметности – уметност миграција истражује феномен друштвених миграција преиспитујући историјски и савремени контекст, као и разлоге и ефекте миграција на друштва и појединце. Идеја изложбе је да, у времену актуелне светске миграционе кризе, покуша да посматра, испитује и разуме овај феномен који погађа свако становништво и покреће многа етичка и културолошка питања. Радећи на различитим нивоима – временском, просторном, етичком и многим другим, изложба пружа могућност да кроз језик уметности преиспитате своје ставове и ставове друштва, па чак цивилизацијске изазове у XXI веку. 

Прочитај више

Датум отварања:
18. фебруар 2022.

Трајање изложбе:
30. април 2022.

Место:
Изложбене сале „Миливој Николајевић“ и Велика сала „Сава Текелија“, Галерија Матице српске

Колекција као огледало
Модернизам у делима из Галерије Матице српске

Галерија Матице српске и Галерија Српске академије наука и уметности представљају београдској јавности изложбу КОЛЕКЦИЈА КАО ОГЛЕДАЛО. Модернизам у делима из Галерије Матице српске. Изложба представља 86 уметничких дела ‒ 75 слике, 7 скулптура и 4 графике ‒  и свеобухватно илуструје српску ликовну уметност, њене узоре, опредељења и домете од последњих деценија 19. века до средине 20. века. Кроз дела 38 аутора приказан је пут од реалистичких опредељења насталих под утицајем уметничких академија у Бечу и Минхену до окретања ка модернизмима 20. века услед одласка наших уметника на школовање и њихових боравака у Прагу, Будимпешти и коначно Паризу као центру уметничких идеја 20. века. 

Прочитај више

Датум отварања:
23. децембар 2021.

Трајање изложбе:
20. март 2022.

Место:
Галерија Српске академије наука и уметности, Београд

Живот – Сан – Смрт
Европски оквири српског симболизма

Симболизам, који је обележио европску уметничку сцену с краја XIX и почетком XX века, виђен је као незаобилазна тема у савременој науци о историји уметности последњих година у многим европским земљама. Овај комплексан правац ујединио је две велике и значајне музејске установе – Народни музеј у Београду и Галерију Матице српске у Новом Саду на заједничкој реализацији свеобухватне изложбе Живот – Сан – Смрт. Европски оквири српског симболизма са циљем да се представе особености српског симболизма сагледаних кроз призму европских оквира.

Прочитај више

Датум отварања:
6. новембар 2021.

Трајање изложбе:
31. јануар 2022.

Место:
Изложбене сале „Миливој Николајевић” и велика сала „Сава Текелија”, Галерија Матице српске

Трајне вредности
Уметничка збирка ДДОР осигурања

Изложба Трајне вредности. Збирка уметничких дела ДДОР осигурања настала је као резултат вишегодишње сарадње Галерије Матице српске и ДДОР-а на различитим пројектима презентације и очувања културног наслеђа. Као природни наставак овог партнерства, рад стручњака Галерије Матице српске на попису, обради, дигитализацији и валоризацији уметничке збирке брижљиво сакупљене под кровом ДДОР осигурања трасирао је пут ка изложби, којом је део обимне колекције од близу 400 дела први пут представљен јавности.

Прочитај више

Датум отварања:
24. септембар 2021.

Трајање изложбе:
16. октобар 2021.

Место:
Велика сала „Сава Текелија”, Галерија Матице српске

Калеидоскоп. Уметник – колекционар – критичар

Повезани на једној изложби Уметник ‒ Драган СтојковКолекционар(и) ‒ Владимир и Борка Поповић и Критичар ‒ Ратомир Кулић указују на калеидоскоп музејске делатности где сваки угао посматрања доноси нову слику и сазнање о важности и вредности уметности. Уметности нема без сликара који је ствара, она нема своју сврху ако нема колекционара који је сакупљају, а нема трајност без критичара који је тумаче и представљају јавности. Изложба је замишљена као јединствени калеидоскоп кроз који се они преплићу и преламају стварајући јединствену представу о делатности, особеностима и вредностима Галерије Матице српске.

Прочитај више

Датум отварања:
3. септембар 2021.

Трајање изложбе:
15. октобар 2021.

Место:
Изложбене сале „Миливој Николајевић”, Галерија Матице српске

Европски феномени у колекцији ГМС

Галерија Матице српске и Национални уметнички музеј у Темишвару потписали су у децембру 2019. године Протокол о сарадњи сa намером да се кроз реализацију заједничких пројеката и изложби повежу две будуће европске престонице културе – Нови Сад и Темишвар – које ће ту престижну титулу носити 2022. и 2023. године. Поводом почетка сарадње два музеја, реализована је изложба Европски феномени у колекцији Галерије Матице српске у Националном уметничком музеју у Темишвару. 

Прочитај више

Датум отварања:
26. јул 2021.

Трајање изложбе:
15. септембар 2021.

Место:
Национални уметнички музеј у Темишвару, Румунија

Поклон-збирка Граовац. Никола и Радмила

Поклон-збирке имају посебно место у историји и развоју колекције Галерије Матице српске, јер чувају траг о опусима уметника, личности колекционара и дародаваца. Поклон-збирка Граовац, која обухвата 22 Николине слике, и 21 Радмилино вајарско дело, дар је њихове кћерке Смиљке Граовац Цветко. Овим вредним поклоном колекција Галерије Матице српске је обогаћена делима из друге половине XX века и употпуњено је сећање на уметнички пар Граовац. Двоје уметника, који су кроз живот и уметност заједно корачали преко пола века, остварили су аутентичну симбиозу два међусобно преплетена уметничка опуса, подржана и премијерно изложена на заједничкој изложби у Галерији Матице српске.

Прочитај више

Датум отварања:
16. јул 2021.

Трајање изложбе:
22. август 2021.

Место:
Изложбене сале „Миливој Николајевић”, Галерија Матице српске

Идентитет(и)

Представе жена у српском сликарству (1918-1941)

Чини се да непрестано говоримо о идентитетима. Свакодневно. Да ли је идентитет важан, шта он уопште значи и како утиче на наше друштвене односе и интеракције? Као водеће питање ове изложбе појам идентитета биће преиспитан кроз визуелну културу између два светска рата. Изложба се бави проблемима разумевања и репрезентације неколико најчешће спомињаних идентитета: националог, класног, родног, сексуалног, али и питањем конструисања сопства унутар српског сликарства. 

Прочитај више

Датум отварања:
23. април 2021.

Трајање изложбе:
04. јул 2021.

Место:
Изложбене сале „Миливој Николајевић”, Галерија Матице српске

Матрица. Монологија Данила Вуксановића

Матрица. Монологија Данила Вуксановића

У оквиру обележавања Дана Галерије Матице српске отворена је изложба Матрица. Монологија Данила Вуксановића, која представља збирку клишеа Галерије Матице српске кроз призму савремене уметности. Аутор и уметник Данило Вуксановић преиспитује живот предмета у музеју и указује на важност симбола прошлости као модела за стварање у актуелном уметничком тренутку, идејно спајајући и отварајући простор за несметану комуникацију и повезивање прошлости и садашњости.

Прочитај више

Датум отварања:
24. октобар 2020.

Трајање изложбе:
04. април 2021.

Место:
Изложбене сале „Миливој Николајевић”, Галерија Матице српске

Инспирисани Италијом

Инспирисани Италијом

Галерија Матице српске је поводом обележавања 140 година од успостављања дипломатских односа између Италије и Србије и десет година од потписивања стратешког партнерства између две земље, у сарадњи са Италијанским институтом за културу у Београду, а под покровитељством ДДОР осигурања, приредила изложбу Инспирисани Италијом, ауторке Станиславе Јовановић Миндић, кустоса ГМС.

Прочитај више

Датум отварања:
06. март 2020.

Трајање изложбе:
30. септембар 2020.

Место:
Галерија Матице српске, Изложбене сале „Миливој Николајевић”

Српски модернизам 1880‒1950. из колекције Галерије Матице српске

Српски модернизам 1880‒1950. Из колекције Галерије Матице српске

Изложба Српски модернизам 1880‒1950. Из колекције Галерије Матице српске, ауторке др Тијане Палковљевић Бугарски, управнице ГМС, реализована је на позив Народне галерије Словеније у Љубљани, а са жељом да се словеначкој јавности представи један део српског културног наслеђа кроз одабир дела из једне од најстаријих и најеминентнијих националних установа Републике Србије.

Прочитај више

Датум отварања:
29. јануар 2020.

Трајање изложбе:
06. септембар 2020.

Место:
Народна галерија Словеније, Љубљана

Пунктуми. Збирка иностране умјетности Музеја савремене умјетности Републике Српске

Пунктуми. Збирка иностране умјетности МСУРС

Изложба Пунктуми. Збирка иностране умјетности Музеја савремене умјетности Републике Српске гостовала је у Галерији Матице српске. Изложба је приређена с циљем да се укаже на значај Збирке иностране умјетности и иницира промоција европске културне баштине коју чува овај Музеј. Збирка иностране умјетности обухвата више од 360 уметничких дела, а кроз одабране радове представљене на изложби омогућен је увид у водеће уметничке токове после 1945. године.

Прочитај више

Датум отварања:
22. новембар 2019.

Трајање изложбе:
1. март 2020.

Место:
Галерија Матице српске, Изложбене сале „Миливој Николајевић”

Инспирисани Италијом

Инспирисани Италијом

Галерија Матице српске је поводом обележавања 140 година од успостављања дипломатских односа између Италије и Србије и десет година од потписивања стратешког партнерства између две земље, у сарадњи са Италијанским институтом за културу у Београду, а под покровитељством ДДОР осигурања, приредила изложбу Инспирисани Италијом, ауторке Станиславе Јовановић Миндић, кустоса ГМС.

Прочитај више

Датум отварања:
30. октобар 2019.

Трајање изложбе:
29. новембар 2019.

Место:
Италијански институт за културу у Београду

Европски феномени у колекцији Галерије Матице српске

Европски феномени у колекцији Галерије Матице српске

Након премијерног представљања изложбе у Галерији Матице српске 2018. године, изложба Европски феномени у колекцији Галерије Матице српске аутора мр Данила Вуксановића, Мирославе Жарков, Луке Кулића и Станиславе Јовановић, кустоса и конзерватора ГМС, приређена је и у Музеју савремене умјетности Републике Српске у Бања Луци.

Прочитај више

Датум отварања:
24. октобар 2019.

Трајање изложбе:
5. децембар 2019.

Место:
Музеј савремене умјетности Републике Српске, Бањалука

Сава Шумановић и тајна под куполом

Сава Шумановић и тајна под куполом

Галерија Матице српске у оквиру програма обележавања 180 година дипломатских односа Србије и Француске у Културном центру Србије у Паризу приредила је изложбу Сава Шумановић и тајна под куполом ауторке др Тијане Палковљевић Бугарски, управнице ГМС. Изложбом се француској публици представио део опуса Саве Шумановића, који се односи на осликавање једног од стубова у познатом париском ресторану „La Coupole” на Монпарнасу 1927. године.

Прочитај више

Датум отварања:
17. мај 2019.

Трајање изложбе:
31. август 2019.

Место:
Културни центар Србије у Паризу