У оквиру изложбене делатности Галерија Матице српске посебан сегмент чине „путујуће изложбе” којима жели да у сарадњи са музејима, галеријама и сродним установама у земљи и региону представи и промовише своју уметничку колекцију и уметничко наслеђе које баштини.

Инспирисани Италијом

Инспирисани Италијом

Изложба Инспирисани Италијом посвећена је српско-италијанским културним и уметничким везама, односно српским уметницима који су узоре и подстицаје за своје стваралаштво проналазили у уметничкој традицији Италије. Одабиром уметничких дела из колекције Галерије Матице српске визуелно је репрезентована италијанска „искуства” српских уметника: Аксентија Мародића, Јефтимија Поповића, Јована Поповића, Новака Радонића и Павла Симића. Уз копије дела према италијанским мајсторима Пармиђанину, Гвиду Ренију и Помпеу Батонију које су настале током боравака српских уметника у европским уметничким центрима или у Италији, на изложби се представљају и цртежи италијанских градова и предела, као и графички листови страних уметника насталих према Рафаелу, Тицијану и Анибале Карачију. Захваљујући овим уметничким делима публика је у могућности да се на посредан начин упозна с италијанском уметношћу, али и да спозна на који начин је она утицала и инспирисала образовање српских уметника, без обзира да ли су се школовали, студијски боравили у Италији или су учили пред уметничким делима која су били у прилици да виде у градовима Европе.

Изложба се поред оригиналних дела српских уметника састоји и од следећег материјала:

 • каталога на српском и италијанском језику;
 • текстуалних и потписних легенди на српском језику;
 • кратаког филма о италијанским утицајима на српску уметност.
Поклон-збирка Саве Степанова

Поклон-збирка Саве Степанова

Сава Степанов је, као критичар који је током више деценија подржавао, помагао и охрабривао ликовне ствараоце, формирао значајну колекцију уметничких дела, коју је поклонио Галерији Матице српске. Поклон-збирка Саве Степанова садржи 75 уметничких дела од 57 аутора који су стварали на војвођанском уметничком простору у периоду од шездесетих година 20. века до почетка 21. века. Поред разноврсности ликовног израза, Поклон-збирка Саве Степанова показује изузетно богатство техника и технологија израде уметничких дела, што је особеност постмодерне уметности. Дела из Поклон-збирке Саве Степанова настала су као продукт различитих уметничких линија и стремљења и због тога се само грубо посматрано могу сместити у категорије концептуалне уметности, неоекспресионистичке праксе и геометријске апстракције. Публика је у прилици да види дела неких од најпознатијих војвођанских уметника друге половине 20. века, као што су: Балинт Сомбати, Андреј Тишма, Јожеф Ач, Пал Дечов, Вера Зарић, Драган Матић, Лазар Марковић, Звонимир Сантрач, Мира Бртка, Горан Деспотовски, Слободан Кнежевић, Драган Стојков, Владимир Томића, Сава Халугин и многи други.

Изложба се поред оригиналних дела српских уметника састоји и од следећег материјала:

 • каталога на српском језику;
 • текстуалних и потписних легенди на српском језику;
Српски модернизам 1880‒1950. из колекције Галерије Матице српске

Српски модернизам 1880‒1950. из колекције Галерије Матице српске

Изложба Српски модернизам 1880‒1950. из колекције Галерије Матице српске обухвата 86 уметничких дела ‒ 75 слика, 7 скулпура и 4 графике ‒  и свеобухватно илуструје српску ликовну уметност, њене узоре, опредељења и домете од последњих деценија 19. века до средине 20. века. Кроз дела 50 аутора представљен је пут од реалистичких опредељења насталих под утицајем уметничких академија у Бечу и Минхену до окретања ка модернизмима 20. века услед одласка наших уметника на школовање и њихових боравака у Прагу, Будимпешти и коначно Паризу као центру уметничких идеја 20. века. Стога, изложба указује на развојни пут српске ликовне уметности од идеја реализма, импресионизма и симболизма до актуелних експресионистичких и интимистичких израза исказаних кроз религиозне и историјске композиције али и теме портрета, пејзажа, акта и ентеријера. Уз најпознатије и најрепрезентативније уметнике попут Уроша Предића, Паје Јовановића, Стеве Алексића, Ивана Табаковића, Надежде Петровић, Петра Добровића, Саве Шумановића, Милана Коњовића и Петра Лубарде са којим се хронолошки и завршава поставка, иложена су и дела можда јавности мање познатих сликара који су својом делатношћу оставили траг у историји српске уметности али и колекцији Галерије Матице српске.

Поред оригиналних уметничких дела, изложба се састоји и од следећег материјала:

 • каталога изложбе на српском, као и каталог на енглеском језику
 • текстуалних и потписних легенди
 • видео и аудио материјала са причама о појединим сликама
 • штампаних текстова – биографија уметника
Европски феномени у колекцији Галерије Матице српске

Европски феномени у колекцији Галерије Матице српске

Изложба дигиталних принтова

Како би публика у земљи и региону имала прилику да кроз комуникацију са уметничким идејама сагледа једно могуће промишљање европских вредности и феномена, осамнаест најрепрезентативнијих уметничких дела са изложбе Европски феномени у колекцији Галерије Матице српске одштампано је на платну и папиру. Тако је створена својеврсна „путујућа изложба” и отворена је могућност да се посредством дигиталних принтова с одабраним уметничким делима упозна већи број људи. Изложбом су представљена уметничка дела домаћих и страних аутора из различитих епоха, изведена у различитим техникама, обједињена у намери да се промисли о феноменима и вредностима на којима се темељи европска цивилизација. На овај начин издвојиле су се четири теме и целине приказане на изложби: Наслеђе, Слобода, Прогрес и Разноликост.

Изложба дигиталних принтова састоји се и од следећег пратећег материјала:

 • каталога на српско-енглеском, српско-румунском или српско-мађарском језику;
 • текстуалних и потписних легенди на српско-енглеском, српско-румунском или српско-мађарском језику;
 • интерактивне мапе света.
Млади бирају

Млади бирају

Као резултат пројекта за младе Мала школа музеологије креирана је изложба Млади бирају која представља 40 уметничких дела – одабир 11 средњошколаца из Новог Сада. У оквиру пројекта млади су истраживали колекцију Галерије Матице српске, расправљали о различитим интересовањима младих и осмислили изложбу која кроз три теме – Времеплов друштва, Почетак краја и А ко сам ја? – на другачији начин приказује уметничка дела која се чувају у Галерији и указује на перспективу младих. Овом изложбом су млади подстакнути да самостално искажу своје идеје и ставове, и да постану део културног живота свог града и музеја.

Поред оригиналних дела из Галеријске колекције, изложва се састоји и од следећег материјала:

 • брошуре са концептом изложбе и текстовима младих
 • текстуалне и потписне легенде
 • пратећи материјал: фотографије, поезија, аудио материјал, интерактивне игре