Галерију не чине само њена прошлост и уметничкa колекција већ и људи запослени у њој у оквиру савремено конципираних одељења.

Одељење за истраживање и заштиту колекције

У Одељењу за истраживање и заштиту колекције обављају се послови систематског истраживања и заштите колекције, стручне обраде и валоризовања уметничког материјала, израде стручне и научне документације о збиркама, систематског сређивања, чувања и заштите документационог материјала о збиркама, континуиране бриге о стању колекције, превентивне заштите, конзервације и рестаурације уметничких дела.

Послови Одељења обављају се у Сектору збирки и Сектору заштите.

Програмски директор
Руководи Одељењем за истраживање и заштиту колекције

Kонзерватор-рестауратор вајарских радова

Лука Кулић, конзерватор

Лука Кулић, виши конзерватор
(+381) 21 4899019
l.kulic@galerijamaticesrpske.rs

Дипломирао је вајарство на Академији уметности у Новом Саду. Од 2006. до 2017. године радио је у Музеју савремене уметности Војводине на месту конзерватора – рестауратора, где је поред конзерваторских послова обављао и послове продукције и реализације изложби и ауторских пројеката и као руководилац међународних пројеката. Од 2018. године запослен је у Галерији Матице српске на радном месту конзерватора – рестауратора вајарских радова, где поред конзерваторских послова учествује и у реализацији програмске делатности. Члан је Националног комитета ICOM-а Србије.

Сектор збирки

У Сектору збирки обављају се послови систематског истраживања и заштите колекције, стручне обраде и валоризовања уметничког материјала, предлагања и утврђивања културних добара у складу са законом, систематског сређивања, чувања и заштите документационог материјала о збиркама и изложбама. Сектор збирки учествује у пружању стручне помоћи другим институцијама.

 

Шеф Сектора збирки и заменик управника
Кустос збирке сликарства

Др Снежана Мишић, музејски саветник

Др Снежана Мишић, музејски саветник
(+381) 21 4899015
s.misic@galerijamaticesrpske.rs

Одважна и одлучна, храбра и племенита млада жена… Мој први сусрет са Софијом Дунђерски десио се пре петнаест година током припреме изложбе у којој сам учествовала први пут као кустос Галерије Матице српске. „Скривена” од очију јавности, тада у депоу Галерије, Софија се изборила, као што је то учинила и 1930. године када jе као прва жена џокеј учествовала у трци на Београдском хиподрому, за своје место у Сталној поставци Галерије. Готово сваки пут када прођем кроз поставку ја застанем на тренутак, често и несвесно, испред ње…

Основне студије историје уметности завршила је на Филозофском факултету Универзитета у Београду, након чега је на матичном факултету наставила усавршавање у области историје уметности и визуелне културе 19. века и стекла звање доктора наука историје уметности. Од 2006. запослена је у Галерији Матице српске. Ангажована је на креирању, организацији и реализацији програмске делатности Галерије, и њеном деловању на пољу међународне сарадње. Бави се истраживањем и проучавањем националне уметности и визуелне културе XIX века. Као аутор и сарадник приредила је велики број изложби и пратећих каталога, као и стручних књига и публикација. Активно учествује у раду стручних скупова, конференција, семинара и радионица у земљи и иностранству из области музеологије, историје уметности и едукације у музејима. Потпредседник је Управног одбора Галерије Матице српске, члан Одбора Одељења за ликовне уметности Матице српске, члан Темишварског одбора Матице српске, члан Националног комитета ICOM-а Србије, ICOM CECA-e, HandsOn!International, NEMO (Network of European Museum Organisations), и члан Уредништва Осјечког зборника.

Добитник је награде Музејског друштва Србије „Михаило Валтровић” за изузетне резултате у стручном раду постигнуте током 2019. године, за пројекат „Ђура Јакшић. Између мита и стварности”.

 

Кустос збирке цртежа

Мср Мирјана Брмбота, музејски саветник

Мср Мирјана Брмбота, музејски саветник
(+381) 21 4899025
m.brmbota@galerijamaticesrpske.rs

Она је префињена дама, достојанствена и јака. Њен тајанствен лик и мистичан поглед су врата до њеног срца – места где царује једина права и искрена вредност која је вечна – љубав.

Студије историје уметности завршила је на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Звање мастер стекла је на Интердисциплинарним студијама Универзитета у Новом Саду. Од 2000. године запослена је у Галерији Матице српске као кустос руковалац збирке 20. века, а од 2009. као кустос руковалац збирке цртежа и збирке акварела, пастела и комбиноване технике. Бави се истраживањем и проучавањем феномена визуелности и ликовности у уметничком цртежу. Ангажована је на вођењу Сектора збирки као и на стручној обради Уметничког фонда према музеолошким принципима. Као аутор и сарадник приредила је велики број изложби и пратећих каталога, као и публикација. Учествује у раду стручних скупова, конференција, семинара и радионица у земљи из области музеологије и историје уметности.

 

Кустос збирке графичких радова

Др Александра Человски, кустос
(+381) 21 4899020
а.celovski@galerijamaticesrpske.rs

 

 

Кустос збирке вајарских радова

Станислава Јовановић Миндић, кустос

Станислава Јовановић Миндић, кустос
(+381) 21 4899 017
s.jovanovic@galerijmaticesrpske.rs

Историја уметности саткана је од „малих” и појединачних историја. Једна од њих испричана је и на портретима породице Дунђерски у Галерији Матице српске. Често волим да замислим шта би било када би сви ти портрети „оживели” и увели нас у свет слике. Тако, када посматрам портрет Теодоре Дунђерски, нађем се у њеном врту, дуго се дивим лепоти и нежним бојама природе и у пријатној тишини познатог окружења покушам да нађем одговоре на разна животна питања.

Основне студије историје уметности завршила је на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Од 2016. запослена је у Галерији Матице српске на радном месту кустос збирки и документариста. Ангажована је на пословима стручне обраде уметничко-историјских дела, изради документације и дигитализације уметничког фонда. Учествује у креирању и реализацији едукативних програма за младе. Као аутор и сарадник учествује у реализацији изложби, пратећих публикација и програма. Бави се проучавањем колекције Галерије Матице српске, историјом њених дела и значаја колекције у контексту 21. века. Учествује на конференцијама, семинарима и радионица у земљи и иностранству из области музеологије и едукације у музејима. Члан је Националног комитета ICOM-а Србије.

 

Кустос документариста

Ивана Јањић
(+381) 21 4899 020

Основне студије историје уметности завршила је на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Од 2020. године ради као волонтер, а потом кустос – приправник у Сектору збирки Галерије Матице српске. Ангажована је на пословима систематског истраживања збирки и стручне обраде уметничког фонда Галерије Матице српске. Такође, активна је и у раду са публиком, у оквиру програма и предавања везаних за тумачење и презентацију сталне поставке српске уметности 18, 19. и 20. века. Бави се проучавањем историје међуратне уметности и архитектуре.

Сектор заштите

У Сектору заштите обављају се послови сталне бриге о колекцији и условима за њено адекватно чување, излагање и кретање, спроводе принципи и поступци превентивне заштите, изводе конзерваторско-рестаураторски радови на историјско-уметничким предметима у власништву Галерије, других институција и у приватном власништву, води обавезна документација о извршеним радовима, истраживањима и испитивањима. Сектор заштите учествује у пружању стручне помоћи другим институцијама.

Шеф Сектора заштите
Конзерватор-рестауратор слика

Мср Дарко Деспотовић, виши конзерватор

Мср Дарко Деспотовић, виши конзерватор
(+381) 21 4899019
d.despotovic@galerijamaticesrpske.rs

За Саву Шумановића и његове слике везан сам још од детињства јер сам школске распусте проводио у Шиду код мајке и деде. Сава је насликао и портрет моје мајке као девојчице, тако да сам стално слушао приче о мајкином детињству и њеним одласцима у кућу Шумановића, где би носила одела на пробу која је прадеда кројио за породицу. Данас се ја бавим конзервацијом и рестурацијом слика и драго ми је да имам прилику да сачувам лепоту његових слика из фонда Галерије Матице српске.

Дипломирао је и мастерирао конзервацију и рестаурацију на Академији Српске православне цркве за уметности и конзервацију у Београду. Од 2006. до 2008. године радио је на заштити, рестаурацији и конзервацији на археолошком локалитету Виминацијум. Од 2008. године је запослен у Галерији Матице српске на заштити фонда музеја, као и на пројектима заштите српског културног наслеђа у Мађарској и Румунији. Ангажован је на организацији и реализацији Галеријских изложби. Активно учествује у раду стручних скупова, конференција, семинара и радионица у земљи и иностранству из области конзервације. Члан је Друштва конзерватора Србије.

Конзерватор-рестауратор слика

Мр Јелена Јоветић, виши конзерватор

Мр Јелена Јоветић, конзерватор саветник
(+381) 21 4899021
j.jovetic@galerijamaticesrpske.rs

Константност даха промене, дезинтеграције опипљивог не оставља могућност сумње у извесност трансформације из постојања у непостојање, из видљивог у невидљиво царство. Ни̂з графичких модификација портрета проблематизују питање процеса метаморфозе кoje je инхерентно циклусу стварања и разарања (пропадања). 

Дипломирала је сликарство на Академији уметности у Новом Саду, где је и магистрирала на одсеку цртање. Од 2000. године запослена је у Галерији Матице српске као конзерватор-рестауратор на заштити уметничког фонда, и као сарадник на више значајних конзерваторско-рестаураторских пројеката српског уметничког наслеђа у земљи и региону. Као уметник самостално излаже од 1999. године. Члан је Удружења ликовних уметника Војводине, Националног комитета ICOM-а Србија и Друштва конзерватора Србије.

Конзерватор-рестауратор слика

Мр Маријета Сидовски, виши конзерватор

Мр Маријета Сидовски, виши конзерватор
(+381) 21 4899 021
m.sidovski@galerijamaticesrpske.rs

Волим онај диван осећај милине и спокоја који носи сцена Благовести кад станеш пред њу, а ове крушедолске су несумљиво, ликовно оку веома драге. Мој животни мото је:Слушам само добре вести.

Дипломирала је сликарство са конзервацијом и рестаурацијом на Факултету ликовних уметности у Скопљу (Република Северна Македонија), а потом магистрирала конзервацију и рестаурацију штафелајног сликарства на Факултету примењених уметности, у Београду. Од 2005. до 2016. године радила је у Музеју савремене уметности у Скопљу на месту конзерватора. Од 2016. године ангажована је у Галерији Матице српске, на месту конзерватора-рестауратора слика. У својству уметника излагала је на бројним групним и самосталним изложбама. Члан је Националног комитета ICOM-а Србије.

Конзерватор-рестауратор документариста

Снежана Ердељан, конзерватор

Снежана Ердељан, конзерватор
(+381) 21 4899019
s.erdeljan@galerijamaticesrpske.rs

Амор је бог љубави и лепоте. Он је анђео који својим љубавним стрелама оживљава срца нас смртника.

 

Дипломирала је на Академији уметности у Новом Саду, на одсеку Ликовне уметности, група за ликовне уметности и педагогију. Тренутно је на мастер студијама на Академији класичног сликарства Универзитета EDUCONS у Новом Саду. Од 2001. године је запослена у Галерији Матице српске као конзерватор-рестауратор документариста. Обавља послове превентивне заштите и задужена је за свакодневни обилазак и преглед уметничких дела изложених у простору Сталне поставке и актуелних изложби. Руководи пословима у Музејској продавници, даје предлоге за њен стратешки развој, учествује у креирању нових сувенира и пружа информације посетиоцима о програмима и изложбама Галерије.

Конзерватор за нове медије

Снежана Mијић
(+381) 21 4899 019

Конзерватор приправник

Урош Мирић
(+381) 21 4899 019

Одељење за програме и презентацију

Одељење за програме и презентацију задужено је за изложбене активности, издавачку делатност, едукативне програме, програме везане за рад са публиком, информисање јавности о реализацији програма и активности које су намењене образовању и информисању, за сарадњу и развијање партнерских односа са сродним музејским, културним, научним и образовним установама.

Програмски директор
Руководи Одељењем за програме и презентацију
Кустос изложби

Мср Јелена Огњановић, кустос

Мср Јелена Огњановић, кустос
(+381) 21 4899018
j.ognjanovic@galerijamaticesrpske.rs

Шумановићеве „Енглескиње у Паризу” представљају уметнички документ једног времена које је са собом носило еманципацију жена, нову моду, дизајн и естетику, као и нови вид забаве, дружења и уживања у природи – све оно што ме испуњава и чему и ја тежим скоро сто година касније.

Дипломирала је историју уметности на Филозофском факултету у Београду, а потом је завршила мастер студије на Филозофском факултету у Новом Саду, на Одсеку за педагогију. Од 2013. године запослена je у Галерији Матице српске на месту музејског едукатора и ПР менаџера. У Галерији се бави пословима везаним за едукативне програме за децу и младе, припрему и реализацију изложби, координацију европских пројеката и односе с јавношћу. Као музејски едукатор креирала је бројне едукативне програме и радионице за децу и младе, и координирала неколико европских пројеката. Aуторски је реализовала неколико изложби у Галерији Матице српске, за које је приредила и пратеће публикације. Бави се проучавањем музеологије и музејске едукације. Активно учествује у раду стручних скупова, конференција и радионица у земљи и иностранству, првенствено у области музејске едукације и музеологије. Члан је Националног комитета ICOM-а Србије и Уређивачког одбора часописа НК ICOM-а Србије.

Музејске едукаторке

Ивана Растовић, кустос
(+381) 21 4899017
i.rastovic@galerijamaticesrpske.rs

Дипломирала је на Филозофском факултету Универзитета у Београду на смеру историја уметности. Од 2018. године запослена је у Галерији Матице српске на месту музејског едукатора и ПР менаџера. Као сарадник учествује у организацији, реализацији и маркетингу изложби и њених пратећих програма, као и програма намењених деци и младима у оквиру којих је као аутор и сарадник приредила неколико публикација. Такође, ангажована је и у раду са публиком. Њена интересовања окренута су ка уметности 20. века и музејској едукацији. Учествује на семинарима и конференцијама у земљи посвећеним музејској едукацији и комуникацији с посетиоцима. Члан је Националног комитета ICOM-а Србије.

Јелена Бобић, музејски едукатор
(+381) 21 4899017
decjiprogrami@galerijamaticesrpske.rs 

Дипломирала је на Филозофском факултету у Новом Саду на смеру педагогија. У Галерији Матице српске је запослена од 2020. године као музејски едукатор – приправник. Учествује у креирању и реализацији едукативних програма и креативних радионица за децу, породичних програма и програма за младе. У оквиру приправничког стажа у Галерији бави се развијањем сарадње основних и средњих школа са музејима кроз програм Галерија као учионица. Члан је Педагошког друштва Војводине.

Кустос изложби

Мср Никола Ивановић, кустос
(+381) 21 4899018
n.ivanovic@galerijamaticesrpske.rs

Основне студије историје уметности завршио је на Филозофском факултету Универзитета у Београду, a потом и мастер студије. Од 2018. године ангажован је у Галерији Матице српске на пословима презентације српског културног наслеђа кроз рад са публиком, као и путем креирања различитог дигиталног садржаја, попут видео прича о уметничким делима. Као сарадник учествује у реализацији изложби, пратећих програма и пројеката, као и у едукативним програмима за младе. Његово поље интересовања је национална уметност 20. века, теорије рода, квир теорије, популарна култура и дизајн. Члан је Националног комитета ICOM-а Србије.

Програмер

Борислав Радановић, виши техничар-документариста

Борислав Радановић, виши техничар-документариста
(+381) 21 4899014
b.radanovic@galerijamaticesrpske.rs

Ова кратка, ведра и једноставна лирска песма Бранка Радичевића, написана давне 1843. године, а представљена четкицом Уроша Предића, подсетила ме је на радосне љубавне тренутке. Прожета искреним и необичним стиховима враћа ме у прошлост и романтичне младалачке доживљаје.

Завршио је Вишу пословну школу у Новом Саду, Одсек информатика, а потом је дипломирао менаџмент у информационим технологијама на Факултету за менаџмент у Сремским Карловцима. У Галерији Матице српске запослен је од 1998. године на месту архивара водича, а од 2005. као виши техничар и програмер. Бави се Галеријском фотодокументацијом, обрадом текста и фотографија уметничких дела, умрежавањем рачунара и одржавањем информационог система. Такође, укључен је у пројекте дигитализације уметничке колекције Галерије. Његова професионална интересовања усмерена су ка графичком дизајну и дигиталној обради фотографија.

ПР менаџер – приправник

Милица Милошевић
(+381) 21 4899 017

Администратор Музејске продавнице

Јелена Оличков

Јелена Оличков
(+381) 21 4899013
j.olickov@galerijamaticesrpske.rs

Ово дело ме сваки пут подсети на ,,град светлости” као и све оно лепо сто су донеле године између Првог и Другог светског рата. Друштвени живот се из салона преселио у у кафее и омогућио људима више забаве. По свом образовању везана сам за француску културу, а личну сатисфакцију проналазим у лепом дружењу. Због свега овога одабрала сам дело „Кафана у Паризу” Богдана Шупута.

Студије француског језика и књижевности завршила је на Одсеку за романистику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду. Од 2013. године запослена је у Галерији Матице српске на пословима организације посета различитих категорија посетилаца, на организацији комплементарних галеријских садржаја као што су концерти, презентације, семинари, као и на пружању подршке у организацији састанака управе Галерије. Задужена је за вођење евиденције о бројности и структури посетилаца, као и за заказивање групних посета и пружање општих информација о раду Галерије, текућим музелошким програмима и понуди производа и услуга Галерије. Поред тога, води групе посетилаца на француском језику.

Одељење општих послова

У Одељењу општих послова обављају се општи, финансијски и административни послови, послови финасијског, рачуноводственог и материјалног пословања, послови набавке и продаје, послови организације одржавања објекта и хигијене, организације заштите физичког и техничког обезбеђења запослених, зграде и имовине. Послови у Одељењу се обављају у Финансијском сектору, Сектору безбедности и Сектору одржавања.

Финансијски сектор

У Финансијском сектору се састављају предлози финансијског плана, периодичних обрачуна и завршног рачуна, припремају информације и извештаји о финансијским пословима, израђују економске анализе, планови и извештаји.

Оперативни директор
Руководи Одељењем општих послова
Координатор финасијских и рачуноводствених послова

Мср Биљана Ристић

Мср Биљана Ристић
(+381) 21 4899022
b.ristic@galerijamaticesrpske.rs

Све што нисам, а желела бих…

Основне студије завршила је на Факултету за менаџмент у Сремским Карловцима смер – Оперативни менаџер, а потом и мастер студије смер – пословна економија и стекла академско звање ,мастер економиста. У Галерији Матице српске је запослена од 1995. године и распоређена на пословe из области финансија, најпре као шеф рачуноводства, а касније и начелник Одељења општих послова. Од 2014. године обавља послове Оперативног директора, координатора финансијских и рачуноводствених послова и организатора техничког и инвестиционог одржавања. Стручну помоћ из области финансија пружа и сродним установама културе, а осим чланства у Удружењу рачуновођа и ревизора, ИКОМ-а, председник је Надзорног одбора Библиотеке Матице српске. Активно учествује у реализацији програмских активности Галерије како у домаћим тако и у међународним пројектима.

Финансијско–рачуноводствени аналитичар

Слађана Лакић

Слађана Лакић
(+381) 21 4899022
s.lakic@galerijamaticesrpske.rs

Слика „Девојка на студенцу“ и богата народна ношња приказана на њој подсетиле су ме на детињство и безбрижне дане када сам се бавила фолклором.

Дипломирала је на Економском факултету у Новом Саду, смер Финансије, банкарство и осигурање. У Галерији ради од 2013. године на пословима финансијско – рачуноводственог аналитичара и координатора комерцијалних послова – стручног сарадника економисте. Активно учествује у програмским активностима Галерије и стручно се усавршава на едукативним семинарима из области финансија.

Сектор безбедности

У Сектору безбедности спроводе се послови обезбеђења и заштите објекта, фонда, запослених и посетилаца Галерије.

Сектор одржавања

Сектор одржавања брине о уредном изгледу зграде, дворишта и непосредне околине Галерије.