Галерија Матице српске као установа дуге традиције истински верује у снагу партнерства и заједништва. Стога своје партнере пажљиво бирамо и са њима заједнички креирамо и реализујемо пројекте дугог трајања и значаја, који доприносе очувању, заштити и презентацији културног наслеђа. Истовремено, препознајемо и важност улагања у квалитет живота заједнице кроз културу, уметност и стваралаштво.

Захваљујући партнерствима са водећим чиниоцима у културном, образовном и привредном сектору у земљи и региону, Галерија има врло развијену међуинституционалну, међусекторску и међународну сарадњу, која је формално уобличена потписаним споразумима и протоколима.

Свесна важности умрежавања и повезивања за позиционирање музеја у савременом тренутку чиме се доприноси јачању улоге музеја и унапређењу његовог деловања Галерија је члан и учествује у раду неколико националних и међународних музејских организација.

Партнерство са сродним установама и институцијама

Народни музеј у Београду
Музеј Југославије, Београд
Српски црквени музеј у Сентандреји
Уметничко-историјски музеј у Бечу (KHM)
Народна галерија Словеније у Љубљани
Уметнички музеј у Темишвару
Музеј савремене умјетности Републике Српске у Бањалуци
Национална галерија Умбрије у Перуђи

Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин

Француски институт у Србији, Нови Сад/Београд
Аустријски културни форум Београд (AFK)
British Council, Београд
Италијански институт за културу у Београду

Епархија бачка, Нови Сад
Епархија сремска, Сремски Карловци
Епархија будимска, Сентандреја
Епархија темишварска, Темишвар

Београдска филхармонија, Београд
Музичка омладина Новог Сада
ПУ „Радосно детињство”, Нови Сад
ПУ „Маштоленд”, Нови Сад
Per.Art организација, Нови Сад
Радио-телевизија Војводине

Филозофски факултет, Универзитет у Београду

  • Одељење за историју уметности
  • Институт за историју уметности

Универзитет у Новом Саду:

  • Академија уметности у Новом Саду
  • Факултет техничких наука
  • Природно-математички факултет

Партнерства са привредним сектором

Војвођанска банка ОТП група
DDOR осигурање
Фондација „Теленор”
Фондација „Нови Сад ‒ Европска престоница културе 2021”
Rotari klub Alma Mons Novi Sad
Шпајз Салаша 137, Нови Сад
Институт БИОСЕНС

Чланство у музејским организацијама

НК ICOM Србија
Форум словенских култура (FSK)
Европска музејска академија (EMA)
Мрежа европских музејских организација (NEMO)

Ministarstvo Kulture i Informisanja
Pokrajina logo
Matica srpska
Icom
Muzejsko drustvo srbije
Forum of Slavic Cultures
Nemo
Institut French
Blic Kultura
European museum of the year
RTV | Radio Televizija Vojvodine
Hands on
Austrijski kulturni forum