Музеји се не баве предметима, него људима. То су установе настале од људи за људе.

Бари Лорд, музеолог

Анкета

Уметнички и културни живот стварамо заједно, у интеракцији са вама. Због тога нам је важно ваше мишљење. У жељи да испратимо ваше потребе и очекивања припремили смо кратку анкету која ће нам помоћи да заједно креирамо изложбе, програме и догађаје „по вашој мери”.


  7−1617−2425−3435−4445−5656−6465+


  МЖНе изјашњавам се


  ЂакСтудент/кињаЗапослен/аНезапослен/аПензионер/ка


  за учењем ‒ да научите нешто

  дошли сте са пријатељем/дететом/партнером/рођаком да њему или њој покажете музеј и да заједно погледате садржај музејау Галерији сте први пут (Галерија је једно од места које сте желели да посетите у потрази за неким новим искуством)имали сте потребу да само уживате у Галерији и да се склоните од свакодневне буке – да се опустите у тихом и пријатном окружењуважно вам је било да због себе дођете у Галерију, да се културно уздижетемислите да је важно да људи посећују музеје – верујете да је дужност сваког грађанина да прати и посећује културне догађаје, и ви сте због тога данас дошли у Галерију.

  (5 – oдличнo, 4 – врлo дoбрo, 3 – дoбрo, 2 – зaдoвoљaвajуће, 1– нeзaдoвoљaвajуће)

  а) Стaлну поставку

  12345

  б) Aктуeлну изложбу 12345

  в) ГМС продавницу 12345

  г) Простор 12345

  д) Запослене 12345


  ДАНЕ

  Узбуђено

  12345

  Пријатно

  12345

  Непријатно

  12345

  Неузбуђено

  12345