Наша највећа достигнућа су иновативни приступи излагању и презентовању националне ликовне уметности кроз изложбену активност.

Поред Сталне поставке, у Галерији Матице српске се приређују изложбе различитог карактера – монографске, тематске, међународне, и друге. Као својеврсни медиј комуникације, оне представљају уметничка дела из Галеријске колекције, као и из других музејских установа у земљи и иностранству. Кроз разноврсне теме и наративе, изложбе преносе разноврсне поруке уметничких предмета и образују нас како о уметности, тако и о њиховим ствараоцима.

Мајска скупштина

Издвајамо

Сваки музеј има своју „Мона Лизу“! Издвајамо за вас десет ремек-дела Галерије Матице српске која не смете да пропустите у посети сталној поставци.

Прочитај више