2024

2023

2022

2021

2020

ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ДОБРА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ – УСЛУГЕ

Преузми:
Правилник Галерије Матице српске о ближем уређивању поступка јавне набавке и поступка набавке на који се закон о јавним набавкама не примењује