2021

2020

ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ДОБРА

  • Рачунарска опрема и орема за дигитализацију ЈН бр. 4503-77/2020
  • Интегрисани систем техничке заштите уметничких дела ЈН бр. 4503-69/2020
  • Електрична енергија ЈН бр. 4503-68/2020
  • Рачунарска опрема ЈН бр. 4503-67/2020

ЈАВНЕ НАБАВКЕ – УСЛУГЕ

  • Услуга штампања ЈН бр. 4503-75/2020
  • Услуга штампања ЈН бр. 4503-74/2020
  • Услуга штампања ЈН бр. 4503-45/2020