2021

2020

JAVNE NABAVKE – DOBRA

  • Računarska oprema i orema za digitalizaciju JN br. 4503-77/2020
  • Integrisani sistem tehničke zaštite umetničkih dela JN br. 4503-69/2020
  • Električna energija JN br. 4503-68/2020
  • Računarska oprema JN br. 4503-67/2020

JAVNE NABAVKE – USLUGE

  • Usluga štampanja JN br. 4503-75/2020
  • Usluga štampanja JN br. 4503-74/2020
  • Usluga štampanja JN br. 4503-45/2020