Kroz raznovrsne teme i narative, izložbe prenose raznovrsne poruke umetničkih predmeta i obrazuju nas kako o umetnosti, tako i o njihovim stvaraocima.

Поклон-збирка Граовац. Радмила и Никола

Poklon-zbirka Graovac. Radmila i Nikola

Poklon-zbirke imaju posebno mesto u istoriji i razvoju kolekcije Galerije Matice srpske, jer čuvaju trag o opusima umetnika, ličnosti kolekcionara i darodavaca. Poklon-zbirka Graovac, koja obuhvata 22 Nikoline slike, i 21 Radmilino vajarsko delo, dar je njihove kćerke Smiljke Graovac Cvetko. Ovim vrednim poklonom kolekcija Galerije Matice srpske je obogaćena delima iz druge polovine 20. veka i upotpunjeno je sećanje na umetnički par Graovac.

Pročitaj više

Datum otvaranja:
16. jul 2021.

Trajanje izložbe:
16. avgust 2021.

Mesto:
Izložbene sale „Milivoj Nikolajević”, Galerija Matice srpske

ИДЕНТИТЕТ(И) Представе жена у српском сликарству (1918-1941)

Identitet(i). Predstave žena u srpskom slikarstvu (1918-1941)

Čini se da neprestano govorimo o identitetima. Svakodnevno. Da li je identitet važan, šta on uopšte znači i kako utiče na naše društvene odnose i interakcije? Kao vodeće pitanje ove izložbe pojam identiteta biće preispitan kroz vizuelnu kulturu između dva svetska rata. Izložba se bavi problemima razumevanja i reprezentacije nekoliko najčešće spominjanih identiteta: nacionalog, klasnog, rodnog, seksualnog, ali i pitanjem konstruisanja sopstva unutar srpskog slikarstva.

Pročitaj više

Datum otvaranja:
23. april 2021.

Trajanje izložbe:
04. jul 2021.

Mesto:
Izložbene sale „Milivoj Nikolajević”, Galerija Matice srpske