U okviru izložbene delatnosti Galerija Matice srpske poseban segment čine „putujuće izložbe” kojima želi da u saradnji sa muzejima, galerijama i srodnim ustanovama u zemlji i regionu predstavi i promoviše svoju umetničku kolekciju i umetničko nasleđe koje baštini.

Инспирисани Италијом

Inspirisani Italijom

Izložba Inspirisani Italijom posvećena je srpsko-italijanskim kulturnim i umetničkim vezama, odnosno srpskim umetnicima koji su uzore i podsticaje za svoje stvaralaštvo pronalazili u umetničkoj tradiciji Italije. Odabirom umetničkih dela iz kolekcije Galerije Matice srpske vizuelno je reprezentovana italijanska „iskustva” srpskih umetnika: Aksentija Marodića, Jeftimija Popovića, Jovana Popovića, Novaka Radonića i Pavla Simića. Uz kopije dela prema italijanskim majstorima Parmiđaninu, Gvidu Reniju i Pompeu Batoniju koje su nastale tokom boravaka srpskih umetnika u evropskim umetničkim centrima ili u Italiji, na izložbi se predstavljaju i crteži italijanskih gradova i predela, kao i grafički listovi stranih umetnika nastalih prema Rafaelu, Ticijanu i Anibale Karačiju. Zahvaljujući ovim umetničkim delima publika je u mogućnosti da se na posredan način upozna s italijanskom umetnošću, ali i da spozna na koji način je ona uticala i inspirisala obrazovanje srpskih umetnika, bez obzira da li su se školovali, studijski boravili u Italiji ili su učili pred umetničkim delima koja su bili u prilici da vide u gradovima Evrope.

Izložba se pored originalnih dela srpskih umetnika sastoji i od sledećeg materijala:

 • kataloga na srpskom i italijanskom jeziku;
 • tekstualnih i potpisnih legendi na srpskom jeziku;
 • kratakog filma o italijanskim uticajima na srpsku umetnost.
Поклон-збирка Саве Степанова

Poklon-zbirka Save Stepanova

Sava Stepanov je, kao kritičar koji je tokom više decenija podržavao, pomagao i ohrabrivao likovne stvaraoce, formirao značajnu kolekciju umetničkih dela, koju je poklonio Galeriji Matice srpske. Poklon-zbirka Save Stepanova sadrži 75 umetničkih dela od 57 autora koji su stvarali na vojvođanskom umetničkom prostoru u periodu od šezdesetih godina 20. veka do početka 21. veka. Pored raznovrsnosti likovnog izraza, Poklon-zbirka Save Stepanova pokazuje izuzetno bogatstvo tehnika i tehnologija izrade umetničkih dela, što je osobenost postmoderne umetnosti. Dela iz Poklon-zbirke Save Stepanova nastala su kao produkt različitih umetničkih linija i stremljenja i zbog toga se samo grubo posmatrano mogu smestiti u kategorije konceptualne umetnosti, neoekspresionističke prakse i geometrijske apstrakcije. Publika je u prilici da vidi dela nekih od najpoznatijih vojvođanskih umetnika druge polovine 20. veka, kao što su: Balint Sombati, Andrej Tišma, Jožef Ač, Pal Dečov, Vera Zarić, Dragan Matić, Lazar Marković, Zvonimir Santrač, Mira Brtka, Goran Despotovski, Slobodan Knežević, Dragan Stojkov, Vladimir Tomića, Sava Halugin i mnogi drugi.

Izložba se pored originalnih dela srpskih umetnika sastoji i od sledećeg materijala:

 • kataloga na srpskom jeziku;
 • tekstualnih i potpisnih legendi na srpskom jeziku;
Српски модернизам 1880‒1950. из колекције Галерије Матице српске

Srpski modernizam 1880‒1950. iz kolekcije Galerije Matice srpske

Izložba Srpski modernizam 1880‒1950. iz kolekcije Galerije Matice srpske obuhvata 86 umetničkih dela ‒ 75 slika, 7 skulpura i 4 grafike ‒  i sveobuhvatno ilustruje srpsku likovnu umetnost, njene uzore, opredeljenja i domete od poslednjih decenija 19. veka do sredine 20. veka. Kroz dela 50 autora predstavljen je put od realističkih opredeljenja nastalih pod uticajem umetničkih akademija u Beču i Minhenu do okretanja ka modernizmima 20. veka usled odlaska naših umetnika na školovanje i njihovih boravaka u Pragu, Budimpešti i konačno Parizu kao centru umetničkih ideja 20. veka. Stoga, izložba ukazuje na razvojni put srpske likovne umetnosti od ideja realizma, impresionizma i simbolizma do aktuelnih ekspresionističkih i intimističkih izraza iskazanih kroz religiozne i istorijske kompozicije ali i teme portreta, pejzaža, akta i enterijera. Uz najpoznatije i najreprezentativnije umetnike poput Uroša Predića, Paje Jovanovića, Steve Aleksića, Ivana Tabakovića, Nadežde Petrović, Petra Dobrovića, Save Šumanovića, Milana Konjovića i Petra Lubarde sa kojim se hronološki i završava postavka, iložena su i dela možda javnosti manje poznatih slikara koji su svojom delatnošću ostavili trag u istoriji srpske umetnosti ali i kolekciji Galerije Matice srpske.

Pored originalnih umetničkih dela, izložba se sastoji i od sledećeg materijala:

 • kataloga izložbe na srpskom, kao i katalog na engleskom jeziku
 • tekstualnih i potpisnih legendi
 • video i audio materijala sa pričama o pojedinim slikama
 • štampanih tekstova – biografija umetnika
Европски феномени у колекцији Галерије Матице српске

Evropski fenomeni u kolekciji Galerije Matice srpske

Izložba digitalnih printova

Kako bi publika u zemlji i regionu imala priliku da kroz komunikaciju sa umetničkim idejama sagleda jedno moguće promišljanje evropskih vrednosti i fenomena, osamnaest najreprezentativnijih umetničkih dela sa izložbe Evropski fenomeni u kolekciji Galerije Matice srpske odštampano je na platnu i papiru. Tako je stvorena svojevrsna „putujuća izložba” i otvorena je mogućnost da se posredstvom digitalnih printova s odabranim umetničkim delima upozna veći broj ljudi. Izložbom su predstavljena umetnička dela domaćih i stranih autora iz različitih epoha, izvedena u različitim tehnikama, objedinjena u nameri da se promisli o fenomenima i vrednostima na kojima se temelji evropska civilizacija. Na ovaj način izdvojile su se četiri teme i celine prikazane na izložbi: Nasleđe, Sloboda, Progres i Raznolikost.

Izložba digitalnih printova sastoji se i od sledećeg pratećeg materijala:

 • kataloga na srpsko-engleskom, srpsko-rumunskom ili srpsko-mađarskom jeziku;
 • tekstualnih i potpisnih legendi na srpsko-engleskom, srpsko-rumunskom ili srpsko-mađarskom jeziku;
 • interaktivne mape sveta.
Млади бирају

Mladi biraju

Kao rezultat projekta za mlade Mala škola muzeologije kreirana je izložba Mladi biraju koja predstavlja 40 umetničkih dela – odabir 11 srednjoškolaca iz Novog Sada. U okviru projekta mladi su istraživali kolekciju Galerije Matice srpske, raspravljali o različitim interesovanjima mladih i osmislili izložbu koja kroz tri teme – Vremeplov društva, Početak kraja i A ko sam ja? – na drugačiji način prikazuje umetnička dela koja se čuvaju u Galeriji i ukazuje na perspektivu mladih. Ovom izložbom su mladi podstaknuti da samostalno iskažu svoje ideje i stavove, i da postanu deo kulturnog života svog grada i muzeja.

Pored originalnih dela iz Galerijske kolekcije, izložva se sastoji i od sledećeg materijala:

 • brošure sa konceptom izložbe i tekstovima mladih
 • tekstualne i potpisne legende
 • prateći materijal: fotografije, poezija, audio materijal, interaktivne igre