Muzeji se ne bave predmetima, nego ljudima. To su ustanove nastale od ljudi za ljude.

Bari Lord, muzeolog

Anketa

Umetnički i kulturni život stvaramo zajedno, u interakciji sa vama. Zbog toga nam je važno vaše mišljenje. U želji da ispratimo vaše potrebe i očekivanja pripremili smo kratku anketu koja će nam pomoći da zajedno kreiramo izložbe, programe i događaje „po vašoj meri”.


  7−1617−2425−3435−4445−5656−6465+


  MŽNe izjašnjavam se


  ĐakStudent/kinjaZaposlen/aNezaposlen/aPenzioner/ka


  za učenjem ‒ da naučite nešto

  došli ste sa prijateljem/detetom/partnerom/rođakom da njemu ili njoj pokažete muzej i da zajedno pogledate sadržaj muzejau Galeriji ste prvi put (Galerija je jedno od mesta koje ste želeli da posetite u potrazi za nekim novim iskustvom)imali ste potrebu da samo uživate u Galeriji i da se sklonite od svakodnevne buke – da se opustite u tihom i prijatnom okruženjuvažno vam je bilo da zbog sebe dođete u Galeriju, da se kulturno uzdižetemislite da je važno da ljudi posećuju muzeje – verujete da je dužnost svakog građanina da prati i posećuje kulturne događaje, i vi ste zbog toga danas došli u Galeriju.

  (5 – odlično, 4 – vrlo dobro, 3 – dobro, 2 – zadovoljavajuće, 1– nezadovoljavajuće)

  a) Stalnu postavku

  12345

  b) Aktuelnu izložbu 12345

  v) GMS prodavnicu 12345

  g) Prostor 12345

  d) Zaposlene 12345


  DANE

  Uzbuđeno

  12345

  Prijatno

  12345

  Neprijatno

  12345

  Neuzbuđeno

  12345