Galeriju ne čine samo njena prošlost i umetnička kolekcija već i ljudi zaposleni u njoj u okviru savremeno koncipiranih odeljenja.

Odeljenje za istraživanje i zaštitu kolekcije

U Odeljenju za istraživanje i zaštitu kolekcije obavljaju se poslovi sistematskog istraživanja i zaštite kolekcije, stručne obrade i valorizovanja umetničkog materijala, izrade stručne i naučne dokumentacije o zbirkama, sistematskog sređivanja, čuvanja i zaštite dokumentacionog materijala o zbirkama, kontinuirane brige o stanju kolekcije, preventivne zaštite, konzervacije i restauracije umetničkih dela.

Poslovi Odeljenja obavljaju se u Sektoru zbirki i Sektoru zaštite.

Programski direktor

Rukovodi Odeljenjem za istraživanje i zaštitu kolekcije
Konzervator-restaurator vajarskih radova

Luka Kulić, viši konzervator
(+381) 21 4899019
l.kulic@galerijamaticesrpske.rs

Diplomirao je vajarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Od 2006. do 2017. godine radio je u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine na mestu konzervatora – restauratora, gde je pored konzervatorskih poslova obavljao i poslove produkcije i realizacije izložbi i autorskih projekata i  kao rukovodilac međunarodnih projekata. Od 2018. godine zaposlen je u Galeriji Matice srpske na radnom mestu konzervatora – restauratora vajarskih radova, gde pored konzervatorskih poslova učestvuje i u realizaciji programske delatnosti. Član je Nacionalnog komiteta ICOM-a Srbije.

Sektor zbirki

U Sektoru zbirki obavljaju se poslovi sistematskog istraživanja i zaštite kolekcije, stručne obrade i valorizovanja umetničkog materijala, predlaganja i utvrđivanja kulturnih dobara u skladu sa zakonom, sistematskog sređivanja, čuvanja i zaštite dokumentacionog materijala o zbirkama i izložbama. Sektor zbirki učestvuje u pružanju stručne pomoći drugim institucijama.

Šef Sektora zbirki, zamenik upravnika
Kustos zbirke slikarstva

Dr Snežana Mišić, muzejski savetnik
(+381) 21 4899015
s.misic@galerijamaticesrpske.rs

Odvažna i odlučna, hrabra i plemenita mlada žena… Moj prvi susret sa Sofijom Dunđerski desio se pre petnaest godina tokom pripreme izložbe u kojoj sam učestvovala prvi put kao kustos Galerije Matice srpske. „Skrivena” od očiju javnosti, tada u depou Galerije, Sofija se izborila, kao što je to učinila i 1930. godine kada je kao prva žena džokej učestvovala u trci na Beogradskom hipodromu, za svoje mesto u Stalnoj postavci Galerije. Gotovo svaki put kada prođem kroz postavku ja zastanem na trenutak, često i nesvesno, ispred nje…

Osnovne studije istorije umetnosti završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, nakon čega je na matičnom fakultetu nastavila usavršavanje u oblasti istorije umetnosti i vizuelne kulture 19. veka i stekla zvanje doktora nauka istorije umetnosti. Od 2006. zaposlena je u Galeriji Matice srpske. Angažovana je na kreiranju, organizaciji i realizaciji programske delatnosti Galerije, i njenom delovanju na polju međunarodne saradnje. Bavi se istraživanjem i proučavanjem nacionalne umetnosti i vizuelne kulture XIX veka. Kao autor i saradnik priredila je veliki broj izložbi i pratećih kataloga, kao i stručnih knjiga i publikacija. Aktivno učestvuje u radu stručnih skupova, konferencija, seminara i radionica u zemlji i inostranstvu iz oblasti muzeologije, istorije umetnosti i edukacije u muzejima. Potpredsednik je Upravnog odbora Galerije Matice srpske, član Odbora Odeljenja za likovne umetnosti Matice srpske, član Temišvarskog odbora Matice srpske, član Nacionalnog komiteta ICOM-a Srbije, ICOM CECA-e, HandsOn!International, NEMO (Network of European Museum Organisations), i član Uredništva Osječkog zbornika.

Dobitnik je nagrade Muzejskog društva Srbije „Mihailo Valtrović” za izuzetne rezultate u stručnom radu postignute tokom 2019. godine, za projekat „Đura Jakšić. Između mita i stvarnosti”.

 

Kustos zbirke crteža

Msr Mirjana Brmbota, muzejski savetnik
(+381) 21 4899025
m.brmbota@galerijamaticesrpske.rs

Ona je prefinjena dama, dostojanstvena i jaka. Njen tajanstven lik i mističan pogled su vrata do njenog srca – mesta gde caruje jedina prava i iskrena vrednost koja je večna – ljubav.

 Studije istorije umetnosti završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zvanje master stekla je na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta u Novom Sadu. Od 2000. godine zaposlena je u Galeriji Matice srpske kao kustos rukovalac zbirke 20. veka, a od 2009. kao kustos rukovalac zbirke crteža i zbirke akvarela, pastela i kombinovane tehnike. Bavi se istraživanjem i proučavanjem fenomena vizuelnosti i likovnosti u umetničkom crtežu. Angažovana je na vođenju Sektora zbirki kao i na stručnoj obradi Umetničkog fonda prema muzeološkim principima. Kao autor i saradnik priredila je veliki broj izložbi i pratećih kataloga, kao i publikacija. Učestvuje u radu stručnih skupova, konferencija, seminara i radionica u zemlji iz oblasti muzeologije i istorije umetnosti.

 

Kustos zbirke grafičkih radova

Aleksandra Čelovski, kustos
(+381) 21 4899020
a.celovski@galerijamaticesrpske.rs

 

Kustos zbirke vajarskih radova

Stanislava Jovanović Mindić, kustos
(+381) 21 4899 020
s.jovanovic@galerijmaticesrpske.rs

Istorija umetnosti satkana je od „malih” i pojedinačnih istorija. Jedna od njih ispričana je i na portretima porodice Dunđerski u Galeriji Matice srpske. Često volim da zamislim šta bi bilo kada bi svi ti portreti „oživeli” i uveli nas u svet slike. Tako, kada posmatram portret Teodore Dunđerski, nađem se u njenom vrtu, dugo se divim lepoti i nežnim bojama prirode i u prijatnoj tišini poznatog okruženja pokušam da nađem odgovore na razna životna pitanja.

Osnovne studije istorije umetnosti završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2016. zaposlena je u Galeriji Matice srpske na radnom mestu kustos zbirki i dokumentarista. Angažovana je na poslovima stručne obrade umetničko-istorijskih dela, izradi dokumentacije i digitalizacije umetničkog fonda. Učestvuje u kreiranju i realizaciji edukativnih programa za mlade. Kao autor i saradnik učestvuje u realizaciji izložbi, pratećih publikacija i programa. Bavi se proučavanjem kolekcije Galerije Matice srpske, istorijom njenih dela i značaja kolekcije u kontekstu 21. veka. Učestvuje na konferencijama, seminarima i radionica u zemlji i inostranstvu iz oblasti muzeologije i edukacije u muzejima. Član je Nacionalnog komiteta ICOM-a Srbije.

 

Kustos dokumentarista

Ivana Janjić
(+381) 21 4899 014

Osnovne studije istorije umetnosti završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2020. godine radi kao volonter, a potom kustos – pripravnik u Sektoru zbirki Galerije Matice srpske. Angažovana je na poslovima sistematskog istraživanja zbirki i stručne obrade umetničkog fonda Galerije Matice srpske. Takođe, aktivna je i u radu sa publikom, u okviru programa i predavanja vezanih za tumačenje i prezentaciju stalne postavke srpske umetnosti 18, 19. i 20. veka. Bavi se proučavanjem istorije međuratne umetnosti i arhitekture.

Sektor zaštite

U Sektoru zaštite obavljaju se poslovi stalne brige o kolekciji i uslovima za njeno adekvatno čuvanje, izlaganje i kretanje, sprovode principi i postupci preventivne zaštite, izvode konzervatorsko-restauratorski radovi na istorijsko-umetničkim predmetima u vlasništvu Galerije, drugih institucija i u privatnom vlasništvu, vodi obavezna dokumentacija o izvršenim radovima, istraživanjima i ispitivanjima. Sektor zaštite učestvuje u pružanju stručne pomoći drugim institucijama.

 

Šef Sektora zaštite
Konzervator-restaurator slika

Msr Darko Despotović, viši konzervator
(+381) 21 4899019
d.despotovic@galerijamaticesrpske.rs

Za Savu Šumanovića i njegove slike vezan sam još od detinjstva jer sam školske raspuste provodio u Šidu kod majke i dede. Sava je naslikao i portret moje majke kao devojčice, tako da sam stalno slušao priče o majkinom detinjstvu i njenim odlascima u kuću Šumanovića, gde bi nosila odela na probu koja je pradeda krojio za porodicu. Danas se ja bavim konzervacijom i resturacijom slika i drago mi je da imam priliku da sačuvam lepotu njegovih slika iz fonda Galerije Matice srpske.

Diplomirao je i masterirao konzervaciju i restauraciju na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnosti i konzervaciju u Beogradu. Od 2006. do 2008. godine radio je na zaštiti, restauraciji i konzervaciji na arheološkom lokalitetu Viminacijum. Od 2008. godine je zaposlen u Galeriji Matice srpske na zaštiti fonda muzeja, kao i na projektima zaštite srpskog kulturnog nasleđa u Mađarskoj i Rumuniji. Angažovan je na organizaciji i realizaciji Galerijskih izložbi. Aktivno učestvuje u radu stručnih skupova, konferencija, seminara i radionica u zemlji i inostranstvu iz oblasti konzervacije. Član je Društva konzervatora Srbije.

 

Konzervator-restaurator slika

Mr Jelena Jovetić, konzervator savetnik
(+381) 21 4899021
j.jovetic@galerijamaticesrpske.rs

Konstantnost daha promene, dezintegracije opipljivog ne ostavlja mogućnost sumnje u izvesnost transformacije iz postojanja u nepostojanje, iz vidljivog u nevidljivo carstvo. Nîz grafičkih modifikacija portreta problematizuju pitanje procesa metamorfoze koje je inherentno ciklusu stvaranja i razaranja (propadanja). 

Diplomirala je slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde je i magistrirala na odseku crtanje. Od 2000. godine zaposlena je u Galeriji Matice srpske kao konzervator-restaurator na zaštiti umetničkog fonda, i kao saradnik na više značajnih konzervatorsko-restauratorskih projekata srpskog umetničkog nasleđa u zemlji i regionu. Kao umetnik samostalno izlaže od 1999. godine. Član je Udruženja likovnih umetnika Vojvodine, Nacionalnog komiteta ICOM-a Srbija i Društva konzervatora Srbije.

 

Konzervator-restaurator slika

Mr Marijeta Sidovski, viši konzervator
(+381) 21 4899 021
m.sidovski@galerijamaticesrpske.rs

Volim onaj divan osećaj miline i spokoja koji nosi scena Blagovesti kad staneš pred nju, a ove krušedolske su nesumljivo, likovno oku veoma drage. Moj životni moto je:Slušam samo dobre vesti.

Diplomirala je slikarstvo sa konzervacijom i restauracijom na Fakultetu likovnih umetnosti u Skoplju (Republika Severna Makedonija), a potom magistrirala konzervaciju i restauraciju štafelajnog slikarstva na Fakultetu primenjenih umetnosti, u Beogradu. Od 2005. do 2016. godine radila je u Muzeju savremene umetnosti u Skoplju na mestu konzervatora. Od 2016. godine angažovana je u Galeriji Matice srpske, na mestu konzervatora-restauratora slika. U svojstvu umetnika izlagala je na brojnim grupnim i samostalnim izložbama. Član je Nacionalnog komiteta ICOM-a Srbije.

 

Konzervator-restaurator dokumentarista

Snežana Erdeljan, konzervator
(+381) 21 4899019
s.erdeljan@galerijamaticesrpske.rs

Amor je bog ljubavi i lepote. On je anđeo koji svojim ljubavnim strelama oživljava srca nas smrtnika.

Diplomirala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na odseku Likovne umetnosti, grupa za likovne umetnosti i pedagogiju. Trenutno je na master studijama na Akademiji klasičnog slikarstva Univerziteta EDUCONS u Novom Sadu. Od 2001. godine je zaposlena u Galeriji Matice srpske kao konzervator-restaurator dokumentarista. Obavlja poslove preventivne zaštite i zadužena je za svakodnevni obilazak i pregled umetničkih dela izloženih u prostoru Stalne postavke i aktuelnih izložbi. Rukovodi poslovima u Muzejskoj prodavnici, daje predloge za njen strateški razvoj, učestvuje u kreiranju novih suvenira i pruža informacije posetiocima o programima i izložbama Galerije.

 

Konzervator saradnik

Snežana Mijić
(+381) 21 4899 019

Uroš Mirić

(+381) 21 4899 019

Odeljenje za programe i prezentaciju

Odeljenje za programe i prezentaciju zaduženo je za izložbene aktivnosti, izdavačku delatnost, edukativne programe, programe vezane za rad sa publikom, informisanje javnosti o realizaciji programa i aktivnosti koje su namenjene obrazovanju i informisanju, za saradnju i razvijanje partnerskih odnosa sa srodnim muzejskim, kulturnim, naučnim i obrazovnim ustanovama.

Programski direktor
Rukovodi Odeljenjem za programe i prezentaciju
Kustos izložbi

Msr Jelena Ognjanović, kustos
(+381) 21 4899018
j.ognjanovic@galerijamaticesrpske.rs

Šumanovićeve „Engleskinje u Parizu” predstavljaju umetnički dokument jednog vremena koje je sa sobom nosilo emancipaciju žena, novu modu, dizajn i estetiku, kao i novi vid zabave, druženja i uživanja u prirodi – sve ono što me ispunjava i čemu i ja težim skoro sto godina kasnije.

Diplomirala je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a potom je završila master studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na Odseku za pedagogiju. Od 2013. godine zaposlena je u Galeriji Matice srpske na mestu muzejskog edukatora i PR menadžera. U Galeriji se bavi poslovima vezanim za edukativne programe za decu i mlade, pripremu i realizaciju izložbi, koordinaciju evropskih projekata i odnose s javnošću. Kao muzejski edukator kreirala je brojne edukativne programe i radionice za decu i mlade, i koordinirala nekoliko evropskih projekata. Autorski je realizovala nekoliko izložbi u Galeriji Matice srpske, za koje je priredila i prateće publikacije. Bavi se proučavanjem muzeologije i muzejske edukacije. Aktivno učestvuje u radu stručnih skupova, konferencija i radionica u zemlji i inostranstvu, prvenstveno u oblasti muzejske edukacije i muzeologije. Član je Nacionalnog komiteta ICOM-a Srbije i Uređivačkog odbora časopisa NK ICOM-a Srbije.

 

Kustos izložbi

Msr Nikola Ivanović, kustos
(+381) 21 4899018
n.ivanovic@galerijamaticesrpske.rs

Osnovne studije istorije umetnosti završio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a potom i master studije. Od 2018. godine angažovan je u Galeriji Matice srpske na poslovima prezentacije srpskog kulturnog nasleđa kroz rad sa publikom, kao i putem kreiranja različitog digitalnog sadržaja, poput video priča o umetničkim delima. Kao saradnik učestvuje u realizaciji izložbi, pratećih programa i projekata, kao i u edukativnim programima za mlade. Njegovo polje interesovanja je nacionalna umetnost 20. veka, teorije roda, kvir teorije, popularna kultura i dizajn. Član je Nacionalnog komiteta ICOM-a Srbije.

 

Programer

Borislav Radanović, viši tehničar-dokumentarista
(+381) 21 4899014
b.radanovic@galerijamaticesrpske.rs

Ova kratka, vedra i jednostavna lirska pesma Branka Radičevića, napisana davne 1843. godine, a predstavljena četkicom Uroša Predića, podsetila me je na radosne ljubavne trenutke. Prožeta iskrenim i neobičnim stihovima vraća me u prošlost i romantične mladalačke doživljaje.

Završio je Višu poslovnu školu u Novom Sadu, Odsek informatika, a potom je diplomirao menadžment u informacionim tehnologijama na Fakultetu za menadžment u Sremskim Karlovcima. U Galeriji Matice srpske zaposlen je od 1998. godine na mestu arhivara vodiča, a od 2005. kao viši tehničar i programer. Bavi se Galerijskom fotodokumentacijom, obradom teksta i fotografija umetničkih dela, umrežavanjem računara i održavanjem informacionog sistema. Takođe, uključen je u projekte digitalizacije umetničke kolekcije Galerije. Njegova profesionalna interesovanja usmerena su ka grafičkom dizajnu i digitalnoj obradi fotografija.

 

Muzejski edukatori

Ivana Rastović, kustos
(+381) 21 4899017
i.rastovic@galerijamaticesrpske.rs

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru istorija umetnosti. Od 2018. godine zaposlena je u Galeriji Matice srpske na mestu muzejskog edukatora i PR menadžera. Kao saradnik učestvuje u organizaciji, realizaciji i marketingu izložbi i njenih pratećih programa, kao i programa namenjenih deci i mladima u okviru kojih je kao autor i saradnik priredila nekoliko publikacija. Takođe, angažovana je i u radu sa publikom. Njena interesovanja okrenuta su ka umetnosti 20. veka i muzejskoj edukaciji. Učestvuje na seminarima i konferencijama u zemlji posvećenim muzejskoj edukaciji i komunikaciji s posetiocima. Član je Nacionalnog komiteta ICOM-a Srbije.

Jelena Bobić, muzejski edukator
(+381) 21 4899 017

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na smeru pedagogija. U Galeriji Matice srpske je zaposlena od 2020. godine kao muzejski edukator – pripravnik. Učestvuje u kreiranju i realizaciji edukativnih programa i kreativnih radionica za decu, porodičnih programa i programa za mlade. U okviru pripravničkog staža u Galeriji bavi se razvijanjem saradnje osnovnih i srednjih škola sa muzejima kroz program Galerija kao učionica. Član je Pedagoškog društva Vojvodine.

 

PR menadžer – pripravnik

Milica Milošević
(+381) 21 4899 017

 

Administrator Muzejske prodavnice

Jelena Oličkov
(+381) 21 4899013
j.olickov@galerijamaticesrpske.rs

Ovo delo me svaki put podseti na ,,grad svetlosti” kao i sve ono lepo sto su donele godine između Prvog i Drugog svetskog rata. Društveni život se iz salona preselio u u kafee i omogućio ljudima više zabave. Po svom obrazovanju vezana sam za francusku kulturu, a ličnu satisfakciju pronalazim u lepom druženju. Zbog svega ovoga odabrala sam delo „Kafana u Parizu” Bogdana Šuputa.

Studije francuskog jezika i književnosti završila je na Odseku za romanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Od 2013. godine zaposlena je u Galeriji Matice srpske na poslovima organizacije poseta različitih kategorija posetilaca, na organizaciji komplementarnih galerijskih sadržaja kao što su koncerti, prezentacije, seminari, kao i na pružanju podrške u organizaciji sastanaka uprave Galerije. Zadužena je za vođenje evidencije o brojnosti i strukturi posetilaca, kao i za zakazivanje grupnih poseta i pružanje opštih informacija o radu Galerije, tekućim muzeloškim programima i ponudi proizvoda i usluga Galerije. Pored toga, vodi grupe posetilaca na francuskom jeziku.

Odeljenje opštih poslova

U Odeljenju opštih poslova obavljaju se opšti, finansijski i administrativni poslovi, poslovi finasijskog, računovodstvenog i materijalnog poslovanja, poslovi nabavke i prodaje, poslovi organizacije održavanja objekta i higijene, organizacije zaštite fizičkog i tehničkog obezbeđenja zaposlenih, zgrade i imovine. Poslovi u Odeljenju se obavljaju u Finansijskom sektoru, Sektoru bezbednosti i Sektoru održavanja.

Finansijski sektor

U Finansijskom sektoru se sastavljaju predlozi finansijskog plana, periodičnih obračuna i završnog računa, pripremaju informacije i izveštaji o finansijskim poslovima, izrađuju ekonomske analize, planovi i izveštaji.

Operativni direktor
Rukovodi Odeljenjem opštih poslova
Koordinator finasijskih i računovodstvenih poslova

Msr Biljana Ristić
(+381) 21 4899022
b.ristic@galerijamaticesrpske.rs

Sve što nisam, a želela bih…

Osnovne studije završila je na Fakultetu za menadžment u Sremskim Karlovcima smer – Operativni menadžer, a potom i master studije smer – poslovna ekonomija i stekla akademsko zvanje ,master ekonomista. U Galeriji Matice srpske je zaposlena od 1995. godine i raspoređena na poslove iz oblasti finansija, najpre kao šef računovodstva, a kasnije i načelnik Odeljenja opštih poslova. Od 2014. godine obavlja poslove Operativnog direktora, koordinatora finansijskih i računovodstvenih poslova i organizatora tehničkog i investicionog održavanja. Stručnu pomoć iz oblasti finansija pruža i srodnim ustanovama kulture, a osim članstva u Udruženju računovođa i revizora, IKOM-a, predsednik je   Nadzornog odbora Biblioteke Matice srpske. Aktivno učestvuje u realizaciji programskih aktivnosti Galerije kako u domaćim tako i u međunarodnim projektima.

Finansijsko–računovodstveni analitičar

Slađana Lakić
(+381) 21 4899022
s.lakic@galerijamaticesrpske.rs

Slika „Devojka na studencu“ i bogata narodna nošnja prikazana na njoj podsetile su me na detinjstvo i bezbrižne dane kada sam se bavila folklorom.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu, smer Finansije, bankarstvo i osiguranje. U Galeriji radi od 2013. godine na poslovima finansijsko – računovodstvenog analitičara i koordinatora komercijalnih poslova – stručnog saradnika ekonomiste. Aktivno učestvuje u programskim aktivnostima Galerije i stručno se usavršava na edukativnim seminarima iz oblasti finansija.

Sektor bezbednosti

U Sektoru bezbednosti sprovode se poslovi obezbeđenja i zaštite objekta, fonda, zaposlenih i posetilaca Galerije.

Sektor održavanja

Sektor održavanja brine o urednom izgledu zgrade, dvorišta i neposredne okoline Galerije.