GMS | icon

Virtuelni depo

Muzejski depoi su „skriveni“ prostori nedostupni javnosti, u kojima se čuva najveći broj muzejskih eksponata. U depou Galerije Matice srpske nalazi se 90% čitave umetničke kolekcije. Zahvaljujući savremenoj tehnologiji digitalizovani su reprezentativni predmeti (slike, grafike, crteži, skulpture) i kreiran je virtuelni prostor depoa u koji možete da „zavirite“ putem aplikacije.

Preuzmite aplikaciju - virtuelni depo Galerije Matice srpske

Uputstvo za pokretanje aplikacije: aplikacija se pokreće pritiskom na ikonicu GMS_PC_Verzija. Prilikom pokretanja aplikacije potrebno je sačekati 10-ak sekundi. Prilikom pritiska tastera “pristup virtuelnom depou” potrebno je sačekati određeno vreme, u zavisnosti od performansi računara, proces pokretanja će biti brži ili sporiji.

Virtuelni depo realizovan je u okviru projekta Digitalizacija i virtuelna prezentacija umetničke kolekcije GMS, u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka (Katedra za računarsku grafiku i Centar za digitalni dizajn Departmana za arhitekturu i urbanizam), a uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama i OTP banke Srbije.