Radionice za srednjoškolce i studente

U nastojanju da postanemo prostor dostupan i privlačan mladima i omogućimo im da se povežu sa umetničkim delima i samom Galerijom, organizujemo različite programe za školske grupe i studente. Kroz formu interaktivnih radionica, aktivnog uključivanja mladih i ostvarivanja slobodnog, podsticajnog dijaloga, zajedno sa njima preispitujemo različite društvene fenomene polazeći od umetničkih dela. Imajući u vidu da muzejski predmet ne nosi u sebi jednu objektivnu istinu i značenje, u atmosferi u kojoj se učenje prepliće sa zabavom, podstičemo mlade da traže i daju sopstvena značenja umetničkim delima i iskažu stavove i mišljenja o temama koje obrađujemo.

U daljem tekstu pogledajte radionice za mlade koje Vam nudimo.

Радионице за средњошколце и студенте

Ukoliko ste profesor u srednjoj školi ili na fakultetu i želite da dovedete grupu učenika/studenata, obratite se muzejskim edukatorima GMS i zakažite posetu na decjiprogrami@galerijamaticesrpske.rs ili na 021 4899 017.

Radionice za mlade koje nudimo:

HearMe radionice

HearMe radionice proistekle su iz zajedničkog evropskog projekta Galerije Matice srpske, Narodne galerije Slovenije, Umetničko-istorijskog muzeja u Beču i organizacije „Društvena inovacija – društveno preduzetništvo” iz Španije. Na radionicama primenjujemo metodologije BrickMe, Design Thinking, Gamification i Open art dialogue. Učenici polaze od umetničkih dela i uz pomoć lego® kockica grade modele koji govore o njihovim emocijama i razmišljanjima koja vezuju za određenu sliku. Na ovaj način kroz igru, zabavu i priče kustosa odabrana dela sagledavaju sa lične pozicije i u kontekstu aktuelnih društvenih pitanja; na konstruktivan način razmišljaju i razgovaraju o problemima koji ih okružuju; uče da posmatraju širu sliku izvan okvira na koji su naviknuti, kao i da iskažu svoje mišljenje, uvažavajući tuđe.

Važno je da znate o HearMe radionicama:

  • namenjene su mladima uzrasta od 15 do 22 godine,
  • traju 90 minuta,
  • sav materijal za rad je obezbeđen,
  • besplatne su.

Izaberite jednu od tri HearMe radionice:

HearMe радионице

Između slike i istorije

Radionica se bazira na slici Paje Jovanovića Seoba Srba odnosno na dve različite verzije ove slike koje prikazuju jedan isti događaj dajući mu drugačije značenje. Poredeći dve verzije slike Seoba Srba sa učenicima diskutujemo o moći vizuelnih medija i o tome na koji način su mediji u prošlosti i danas skloni manipulisanju. Takođe, posmatrajući slike i različite ličnosti prikazane na njima razmišljamo o osećanjima ljudi koji napuštaju svoje domove i odlaze u nepoznato.

Радионице за средњошколце и студенте

Should I stay, or should I go

Radionica je zasnovana na slikama Bogdana Šuputa Kafana u Parizu, Gradsko dvorište u Parizu i Carinska ulica u Novom Sadu koje treba da podstaknu na diskusiju o tome šta za mlade predstavlja dom, a šta odlazak u neku novu sredinu. Kroz slike, biografiju i lična pisma Bogdana Šuputa učenici mogu da sagledaju različita pozitivna i negativna iskustva odlaska iz zemlje i školovanja u inostranstvu. Nakon toga, praveći lego® modele iskazuju lični stav o ovim pitanjima i govore o nadanjima, strahovima i očekivanjima u svom budućem životu u Srbiji ili u inostranstvu.

Дођите, упознајте и истражите Галерију Матице српске. Омогућите вашим ђацима да креативно промишљају о градиву које обрађујете у наставним програмима, и то у јединственом простору Галерије, испред оригиналних уметничких дела. Дозволите им да се запитају, замисле, своје знање примене, преиспитају и сагледају из другачијег угла, полазећи од уметничких дела.

Ulice i lica Novog Sada

Radionice imaju za cilj da na zanimljiv i inovativan način, kroz upotrebu lego® kockica, mlade podstaknu da odgovore na pitanje Šta i ko čini kulturu našeg grada? Posmatrajući umetnička dela iz kolekcije Galerije Matice srpske na kojima je predstavljen Novi Sad, mladi imaju priliku da vode dijalog o Novom Sadu „nekada i sada” ali i da dođu do odgovora na pitanje šta njihov grad čini jedinstvenim na mapi Evrope.

Radionice tokom Meseca frankofonije

Tokom Meseca frankofonije (mart) u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji, razvili smo specijalni program za srednjoškolce sa ciljem spajanja i upoznavanja dve kulture ‒ srpske i francuske. Na edukativnim i kreativnim radionicama mladi se upoznaju sa srpskim i francuskim umetnicima i njihovim delima sa ciljem preispitivanja odnosa i veza ove dve kulture i traženja njihovih dodirnih tačaka.

Dramske radionice

Radionice Drama u Galeriji®

Od 2014. godine dramski pedagozi Armin Joha Hadžimusić i Hristina Moratidu iz Centra za pozorišna istraživanja pokrenuli su u saradnji sa Galerijom kreativne dramske radionice. Dramske igre i improvizacije prizora sa umetničkih dela koriste se kao metode za učenje o umetnicima, temama i društvenim okolnostima u kojima su ta dela nastala. Učesnici radionica promišljaju o ljudskim i kulturnim vrednostima, ulazeći u uloge ličnosti predstavljenih na slikama. 

Radionice se mogu realizovati u dogovoru sa muzejskim edukatorima GMS i dramskim pedagozima.

Za više informacija obratite se na decjiprogrami@galerijamaticesrpske.rs ili na 021 4899 017.

php
Svake godine u martu, sa prolećem nam dolazi i Mesec frankofonije – najveći praznik francuske
Прочитај више
php
Svake godine u martu, sa prolećem nam dolazi i Mesec frankofonije – najveći praznik francuske
Прочитај више
php
Svake godine u martu, sa prolećem nam dolazi i Mesec frankofonije – najveći praznik francuske
Прочитај више
php
Svake godine u martu, sa prolećem nam dolazi i Mesec frankofonije – najveći praznik francuske
Прочитај више

Радионице за средњошколце и студенте

Galerija kao učionica

Istražite Galeriju Matice srpske. Omogućite vašim đacima da kreativno promišljaju o gradivu koje obrađujete u jedinstvenom prostoru Galerije, ispred originalnih umetničkih dela.

Pročitaj više
Инклузивни програми са Пер.Арт удружењем

Umetnost i inkluzija

U saradnji sa udruženjem Per.Art i Školom za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović” iz Novog Sada, u Galeriji Matice srpske se realizuju inkluzivni programi namenjeni mladima sa intelektualnim poteškoćama.

Pročitaj više