GMS | icon

Нове аквизиције

Увећавање, односно развој колекције једна је од основних активности сваког музеја

Колекција Галерије Матице српске се из године у годину обогаћује најразличитијим уметничким предметима који представљају значајно национално уметничко и културно наслеђе.

Стратегија аквизиција Галерије почива на следећим циљевима: обогатити колекцију са репрезентативним уметничким делима и студијским материјалом, равномерно попуњавати све збирке у хронолошким оквирима и по врстама материјала, а истовремено, у духу традиције Матице српске и Галерије Матице српске, свесрдно примати појединачне поклоне и завештања и вршити одабир поклон-збирки аутора значајних за савремену уметничку продукцију.

O делима која ће бити приновљена одлучује Комисија за аквизиције која се састаје неколико пута годишње, а чине је стручњаци – кустоси и конзерватори Галерије Матице српске.

Модернизми – континуитети и сучељавања

Понудите уметничко дело

Уколико желите да понудите уметничко дело на откуп или поклон, обратите се на office@galerijamaticesrpske.rs или +381 21 4899 023.

Портрети Јоана и Софије Јоановић-Бекеш

Нова дела у колекцији

Погледајте којим смо делима обогатили нашу колекцију у протеклој години.

Више о новим аквизицијама