Матрица. Монологија Данила Вуксановића

У оквиру обележавања Дана Галерије Матице српске отворена је изложба Матрица. Монологија Данила Вуксановића, која представља збирку клишеа Галерије Матице српске кроз призму савремене уметности. Аутор и уметник Данило Вуксановић преиспитује живот предмета у музеју и указује на важност симбола прошлости као модела за стварање у актуелном уметничком тренутку, идејно спајајући и отварајући простор за несметану комуникацију и повезивање прошлости и садашњости.

Данило Вуксановић, сликар, конзерватор и музејски мислилац, за полазну тачку докторске изложбе изабрао је, до сада, непознату и необрађену збирку клишеа из колекције Галерије Матице српске. Посвећен изучавању живота предмета у музеју, његовом излагању, представљању и начинима остваривања комуникације са публиком, као и процесима настанка савременог уметничког дела кроз дијалог са прошлошћу, креирао је јединствену изложбу Матрица, којом је пред јавност изнео своја опажања, размишљања и виђења.

Поред оригиналних клишеа, тематски повезаних са историјом, дометима и послањима Матице српске, на изложби су представљене и њихове реинтерпретације – нова уметничка дела створена поступцима цитатности и апропријације. Као централни експонат постављен је клише цртежа Уроша Предића, са карикатуралним приказом Лазе Костића, око ког се нижу прикази како значајних личности (Саве Текелије, Фрање Малина, Уроша Предића и Саве Шумановића), тако и најрепрезентативнијих уметничких дела Галеријске колекције (Свети Сава са српским светитељима дома Немањиног, Богородица Сивачка и Богородица Бездинска). Изложене слике, објекти, цртежи, анимација/музика, инсталација ормана за клишее, приказују материјализоване, рефлексивне коментаре којима се не подражава основни приказ матрице као носиоца сликовне информације. Радови су референце, фуснотирани додаци, нова читања старих значења, али и реанимација секундарних облика ремек-дела.

Докторска изложба Матрица. Монологија Данила Вуксановића настоји да уметничким средствима превреднује „непризнату” музејску збирку, преиспита процесе преношења и стварања наратива и идеја у музејском и стваралачком контексту и да својим интермедијалним концептом укаже да је у савременој уметности, суверено ауторство у традиционалном смислу заправо нестало.

Током трајања изложбе приређује се пратећи програм, како би посетиоцима стручним предавањима и вођењима, са различитих аспеката, приближили збирку клишеа Галерије Матице српске сагледане кроз призму савременог стваралаштва. Погледајте детаљан програм у Претраживачу догађаја.

Реализацију изложбе омогућило је Министарство културе и информисања Републике Србије.

Realizaciju izložbe omogućilo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Датум

Отварање: 24. октобар 2020.
Траје до: 04. април 2021.

Време

Место

Изложбене сале „Миливој Николајевић”, Галерија Матице српске

Улазница

200
  • Намењено: свим узрастима