Matrica. Monologija Danila Vuksanovića

U okviru obeležavanja Dana Galerije Matice srpske otvorena je izložba Matrica. Monologija Danila Vuksanovića, koja predstavlja zbirku klišea Galerije Matice srpske kroz prizmu savremene umetnosti. Autor i umetnik Danilo Vuksanović preispituje život predmeta u muzeju i ukazuje na važnost simbola prošlosti kao modela za stvaranje u aktuelnom umetničkom trenutku, idejno spajajući i otvarajući prostor za nesmetanu komunikaciju i povezivanje prošlosti i sadašnjosti.

Danilo Vuksanović, slikar, konzervator i muzejski mislilac, za polaznu tačku doktorske izložbe izabrao je, do sada, nepoznatu i neobrađenu zbirku klišea iz kolekcije Galerije Matice srpske. Posvećen izučavanju života predmeta u muzeju, njegovom izlaganju, predstavljanju i načinima ostvarivanja komunikacije sa publikom, kao i procesima nastanka savremenog umetničkog dela kroz dijalog sa prošlošću, kreirao je jedinstvenu izložbu Matrica, kojom je pred javnost izneo svoja opažanja, razmišljanja i viđenja.

Pored originalnih klišea, tematski povezanih sa istorijom, dometima i poslanjima Matice srpske, na izložbi su predstavljene i njihove reinterpretacije – nova umetnička dela stvorena postupcima citatnosti i aproprijacije. Kao centralni eksponat postavljen je kliše crteža Uroša Predića, sa karikaturalnim prikazom Laze Kostića, oko kog se nižu prikazi kako značajnih ličnosti (Save Tekelije, Franje Malina, Uroša Predića i Save Šumanovića), tako i najreprezentativnijih umetničkih dela Galerijske kolekcije (Sveti Sava sa srpskim svetiteljima doma Nemanjinog, Bogorodica Sivačka i Bogorodica Bezdinska). Izložene slike, objekti, crteži, animacija/muzika, instalacija ormana za klišee, prikazuju materijalizovane, refleksivne komentare kojima se ne podražava osnovni prikaz matrice kao nosioca slikovne informacije. Radovi su reference, fusnotirani dodaci, nova čitanja starih značenja, ali i reanimacija sekundarnih oblika remek-dela.

Doktorska izložba Matrica. Monologija Danila Vuksanovića nastoji da umetničkim sredstvima prevrednuje „nepriznatu” muzejsku zbirku, preispita procese prenošenja i stvaranja narativa i ideja u muzejskom i stvaralačkom kontekstu i da svojim intermedijalnim konceptom ukaže da je u savremenoj umetnosti, suvereno autorstvo u tradicionalnom smislu zapravo nestalo.

Tokom trajanja izložbe priređuje se prateći program, kako bi posetiocima stručnim predavanjima i vođenjima, sa različitih aspekata, približili zbirku klišea Galerije Matice srpske sagledane kroz prizmu savremenog stvaralaštva. Pogledajte detaljan program u Pretraživaču događaja.

Realizaciju izložbe omogućilo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Datum

Otvaranje: 24. Oktobar 2020.
Traje do: 04. April 2021.

Vreme

Mesto

Izložbene sale „Milivoj Nikolajević”, Galerija Matice srpske, Trg galerija 1

Ulaznica

200
  • Namenjeno: svim uzrastima