Identitet(i)

Predstave žena u srpskom slikarstvu (1918-1941)

Čini se da neprestano govorimo o identitetima. Svakodnevno. Da li je identitet važan, šta on uopšte znači i kako utiče na naše društvene odnose i interakcije? Kao vodeće pitanje ove izložbe pojam identiteta biće preispitan kroz vizuelnu kulturu između dva svetska rata. Izložba se bavi problemima razumevanja i reprezentacije nekoliko najčešće spominjanih identiteta: nacionalog, klasnog, rodnog, seksualnog, ali i pitanjem konstruisanja sopstva unutar srpskog slikarstva. Ova priča pokušaj je da se razume složenost identitetskih odnosa na svim društvenim i umetničkim relacijama – privatnim, javnim, kolektivnim, ličnim. Ona je putokaz kroz lavirint pozicija, uloga i stanja koje osoba zauzima u definisanju sebe i drugih, i pokušaj da se odgovori na svevremenska gogenovska pitanja „Odakle dolazimo? Ko smo? Kuda idemo?” i može li nam umetnost pomoći da bolje razumemo sebe i svet oko sebe. Izložba najpre preispituje nacionalni klasni, rodni i seksualni identitet, kao i pitanje percepcije sopstva i to putem 70 eksponata – umetničkih dela, fotografija i ilustracija iz časopisa, podeljenih u četiri celine.

Nacionalno: Između Istoka i Zapada, tradicije i modernosti

Odabrana dela Paje Jovanovića, Zore Petrović i Save Šumanovića postaju vizuelni reprezenti konstrukcije amblematske i alegorijske slike kolektivnog sopstva i svesti o „nacionalnom, ali i dekonstrukcije evropske romantičarske estetike i shvatanja Balkana kao „dalekog i egzotičnog sveta na granicama Orijenta”.

Glumica kao moderna žena: Pol, profesija, emancipacija

Kao vizuelna hronika jedne epohe portreti glumica Jovana Bijelića i Veljka Stanojevića odraz su sopstvenog, ali i kolektivnog shvatanja rodnog i profesionalnog identiteta – one su slikane priče o narastajućoj građanskoj klasi, o ukusu srpskog društva, modi i sveukupnom vrednosnom sistemu jednog društva.

Kvir: Telo, rod i predstava

Jedna do drugih, dela Petra Dobrovića, Ivana Radovića i Zore Petrović oslikavaju teme, predstave i prostore koji su bili sredstvo preispitivanja vlastite seksualnosti, rodne pozicije i osećaja, ali i umetničke i ljudske slobode i slobodoumnosti koje nisu nužno morale imati veze sa ličnim. Dvosmislenost, nedovršenost, nejasnoća, nedefinisanost, povezuju ih u pokušaju da se prepozna potencijalna kvir tema u srpskom slikarstvu između dva svetska rata.

Sopstvo: Sa ove i one strane proscenijuma

Kao iskazi društvenih, rodnih i profesionalnih uloga, ali i sredstvo mapiranja prolaznosti vremena, starenja, putovanja iz jednog u drugog sebe autoportreti Milene Pavlović Barili, Ljubice Cuce Sokić, Zore Petrović, Leposave Bele Pavlović i Jelisavete Petrović smelo zaokružuju priču o identitetima, uz podsećanje da je razumevanje različitosti neophodna potreba za život u boljoj stvarnosti.

Na kraju izložbe predstavljena su tri portreta neidentifikovanih ženskih osoba iz kolekcije Galerije Matice srpske, koja čine osnovu za poseban interaktivni segment Budite i vi Sorentino. Kao što su nepoznata lica na fotografijama inspirisala Paola Sorentina da sačini neverovatan niz priča o ljudima o kojima ne zna apsolutno ništa, posetioci će imati priliku da posmatranjem portretisanih žena stvore svoju kratku priču. Autor/ka najbolje priče ovog muzejsko-literarnog konkursa biće nagrađen/a kursom kreativnog pisanja.

Izložba je realizovana u saradnji sa Narodnim muzejem Srbije, Muzejem savremene umetnosti, Beograd, Muzejem grada Beograda, Kućom legata, Pozorišnim muzejem Srbije, Galerijom Milene Pavlović Barili, Spomen-zbirkom Pavla Beljanskog i privatnim kolekcijama.

Izložbu prati srpsko-engleska publikacija, čiji je autor Nikola Ivanović, kustos Galerije Matice srpske. Izložba je realizovana pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i uz podršku DDOR Novi Sad, kao i brojne medijske partnere (Radio-televizija Vojvodine, Radio 021, portal Nova S, Soho Adv. Solutions i Color Media Communication).


Pogledajte virtuelnu turu za izložbu “Identitet(i)”

Datum

Otvaranje: 23. April 2021.
Traje do: 04. Jul 2021.

Vreme

Mesto

Izložbene sale „Milivoj Nikolajević”, Galerija Matice srpske, Trg galerija 1

Ulaznica

200
  • Namenjeno: svim uzrastima