O svečanom pozdravu Mojseju Putniku

Prateći program izložbe Paralele. Temišvar / Novi Sad

Susret kultura i paralelnih uticaja koji obeležavaju srpsku kulturu i umetnost, iznedrili su brojne novine na tlu Bačke. Karlovačka Mitropolija kao centar kulturnih, političkih i umetničkih dešavanja 18. veka znatno mapira te promene u srpskoj kulturi. Prostori, gradovi i likovi bivaju centralne tačke kroz koje se te paralele ogledaju i grade kulturu. Jedna od tih tački bio je Mojsej Putnik, bački episkop i kasnije karlovački mitropolit koji je na tlu tadašnje Habzburške monarhije svojim delovanjem, političkim i javnim uticajem promenio javnost. Predavanjem će biti ukazano na novitete i kulturne uticaje koji se prožimaju kroz njegov lik na osnovu slavnog Svečanog pozdrava Mojseju Putniku. Zaharije Orfelin, veliki majstor grafike, bakrorezac, prosvetitelj i tvorac Svečanog pozdrava vizuelno predstavlja i nastavlja novonastalu baroknu tradiciju kod Srba ukazujući na paralele o kojima ćemo govoriti kroz predavanje.

Predavanje drži: Goran Vujkov, dipl. filozof

 

 

Datum

Otvaranje: 29. Jul 2022.
Traje do: 29. Jul 2022.

Vreme

19:00

Ulaznica

besplatan ulaz
  • Namenjeno: svim uzrastima