Tajne ženskih portreta

U okviru dvomesečnog ciklusa radionica pod nazivom Umetnost na bečki način za decu uzrasta od 11 do 14 godina posvećenom izložbi Paja Jovanović i Gustav Klimt. Jedna epoha, dva slikara, tri muzeja, tokom dve subote 28. oktobra i 4. novembra realizovaće se dve dramske radionice u saradnji sa Centrom za pozorišna istraživanja pod nazivom Tajne ženskih portreta.

Izloženi portreti na prvi pogled prikazuju žene koje su vaspitane da žive životom punim vanjske lepote, nežnosti i tihe gracioznosti, bez prava da postignu nešto izuzetno. Ipak, zahvaljujući svojoj osetljivosti, slikari su u svakom od tri modela videli bogat unutrašnji svet – svet koji je ranjiv, ali ipak dubok i živahan; svet koji, očigledno ima i mnogo toga dobro skrivenog.

Metodom Drame u galerijama, dramski pedagozi Hristina Muratidu i Armin Joha Hadžimusić, navešće mlade učesnike ove radionice da zamisle koje od tih skrivenih istina prikazanih žena bi se mogle čuti kada bi one mogle da razgovaraju sa nama. Istraživaće koje bi mogle biti neizrečene misli ovih žena, njihove ispovesti o skrivenoj radosti ili skrivenom bolu. Kroz improvizacije i kratke pripremljene scene, odigraće događaje iz prošlih života ovih žena, istinu o njihovom sadašnjem životu, a čak i njihove buduće ambicije.

Radionice se realizuju za maksimalno 15 učesnika uzrasta od 11 do 14 godina. Ulaz na radionicu iznosi 200 dinara po detetu.

Datum

Otvaranje: 28. Oktobar 2023.
Traje do: 28. Oktobar 2023.

Vreme

16:00 - 17:30

Ulaznica

200