GMS | icon

Слике великих формата – сведочанства епоха

Галерија Матице српске у оквиру своје колекције, која броји преко 10.000 уметничких предмета, поседује и мањи број слика великих формата.

Настале у широком временском распону од 19. до 21. века, оне указују на различите историјске и друштвено-политичке прилике у којима се током тог дугог периода налазило српско друштво, али и на опредељења уметника да одређене теме презентују у великим димензијама. Такође, оваква платна указују и на место и улогу Галерије Матице српске како у формирању, тако и у очувању националног идентитета, јер су слике монументалних димензија углавном имале ангажовану функцију. Велики формати сликани су за јавност те их одликује монументалност које су у служби буђења патриотских емоција грађана. С обзиром да су сликане с идејом исказивања националних идеја, често су величином платна у садејству с раскошним рамовима детерминисале посматрача. Доприносиле су да се осећа делом национа, али и да буде подређен величајности слике која је у њему требало да пробуди дивљење према теми, виртуозности изведбе али и уметнику као хероју нације.

Двадесет одабраних дела на изложби Слике великих формата – сведочанства епоха настала су у размаку од једног века: између 1861, када је наручен репрезентативни портрет Сава Текелија, рад Мора Тана и 1959. године из које је слика Српске сељанке Зоре Петровић. Подељене према темама у неколико целина: Великани епоха, Религиозне композиције, Историјске композиције, Портрети и Модернизми, одабране слике су по формату најмонументалнија остварења Паје Јовановића, Уроша Предића, Стевана Алексића, Петра Лубарде, Саве Шумановића, Петра Добровића и других „великих” уметника активних на српском културном простору. Кроз овако конципиран избор слика, представили смо развој и домете српске ликовне уметности новијег доба и показали да слике великих формата на посебан начин представљају сликаре, најпопуларније религиозне представе и историјске догађаје, најзнаменитије личности и најуспелија ликовна остварења, те да су важан репрезент једног времена и јединствена сведочанства епоха.

Ауторка изложбе је др Тијана Палковљевић Бугарски, музејска саветница и управница ГМС.

Мор Тан Сава Текелија, 1861.

Мор Тан
Сава Текелија, 1861.

Паја Јовановић Теодора Дунђерски, 1916.

Паја Јовановић
Теодора Дунђерски, 1916.

Урош Предић Свети Ђорђе, 1907.

Урош Предић
Свети Ђорђе, 1907.

Паја Јовановић Краљ Александар Карађорђевић, 1927.

Паја Јовановић
Краљ Александар Карађорђевић, 1927.

Петар Добровић Светозар Милетић, 1930.

Петар Добровић
Светозар Милетић, 1930.

Сава Шумановић На бунару, 1924.

Сава Шумановић
На бунару, 1924.

Паја Јовановић Распеће, 1919.

Паја Јовановић
Распеће, 1919.

Петар Лубарда Косовски бој, 1953.

Петар Лубарда
Косовски бој, 1953.

Стеван Алексић Велики косач, 1918.

Стеван Алексић
Велики косач, 1918.

Зора Петровић Српске сељанке, 1959.

Зора Петровић
Српске сељанке, 1959.