Kentauri i nimfe Stevana Aleksića – ulepšani svet antičke prošlosti

Predavanje – prateći program izložbe Život – San – Smrt. Evropski okviri srpskog simbolizma

U srpskom simbolističkom slikarstvu teme preuzete iz antičke mitologije relativno su retke. Izuzetak čine slike Stevana Aleksića, nastale neposredno po završetku Prvog svetskog rata, kojima se umetnik približava ideji imaginarnog i idealizovanog sveta antičke prošlosti oličenog kentaurima, satirima i nimfama. Ova bića, po predanju prepuštena životu u slatkoj dokolici ispunjenoj muzikom, plesom i zavođenjem, predstavljaju ideal slobodne ljudske prirode, nesputane pravilima modernog društva. U isto vreme one su i pokazatelj uticaja koji su na srpskog slikara ostavili majstori nemačkog simbolizma – Arnold Beklin i Franc fon Štuk, ali i njegov intimni i lični odgovor na aktuelna ratna razaranja. Povratak prirodi i korenima evropske civilizacije u srpskom simbolizmu prikazan je lepotom i jednostavnošću iskonskih čulnih zadovoljstava kojima je Stevan Aleksić dao obličje kentaura i nimfe.

Predavanje drži: dr Jovana Nikolić, istoričarka umetnosti i stručni saradnik na Univerzitetu u Beogradu.

Datum

Otvaranje: 26. Novembar 2021.
Traje do: 26. Novembar 2021.

Vreme

19:00

Mesto

Velika sala „Sava Tekelija”, Galerija Matice srpske

Ulaznica

200