Konzervatorska nauka u Galeriji Matice srpske

Galerija Matice srpske nastavlja sa jačanjem veza između konzervacije umetničkih dela i savremene nauke, objedinjenih u okviru posebne oblasti pod nazivom conservation science.
Ovaj put predstavićemo mogućnosti ispitivanja pigmenata na primeru ikona iz kolekcije 18. veka. Posebna tema istraživanja će biti utvrđivanje plavih pigmenata koji spadaju među najzanimljivije materijale kada je reč o praćenju razvoja slikarskih tehnika. Naime, 18. vek je period kada se tradicionalni pigmenti, vekovima u upotrebi, dopunjuju novim, nastalim kao rezultat razvoja nauke, posebno hemije, u 18. veku. Neki od pigmenata su neorganskog, a neki organskog porekla, pa su za njihovu identifikaciju potrebni i različiti instrumenti i analitičke metode.
U okviru stalne postavke 18. veka biće od 25. do 27. januara postavljena naučna aparatura, na kojoj će raditi prof. Teodoros Ganetsos iz Atine, u saradnji sa prof. dr Danielom Korolija-Crkvenjakov sa Akademije umetnosti u Novom Sadu, istraživačima iz Instituta za nuklearne nauke Vinča i konzervatorima Galerije Matice srpske.
Rezultati istraživanja, mogućnosti primenjenih tehnika kao i druga zanimljiva pitanja iz oblasti konzervatorske nauke će biti predstavljeni u okviru Konzervatorskih priča, u četvrtak 27. januara sa početkom u 18.00 sati, u prostoru Stalne postavke Galerije.
Ovaj program se odvija kroz ERASMUS program razmene Univerziteta u Novom Sadu i univerziteta West Attica iz Atine, i predstavlja još jedan primer uspešne saradnje Galerije Matice srpske sa visokoškolskim ustanovama i istraživačkim institutima.

Datum

Otvaranje: 27. Januar 2022.
Traje do: 27. Januar 2022.

Vreme

18:00

Ulaznica

200
  • Namenjeno: svim uzrastima