Londonsko iskustvo i povratak redu

Prateći program izložbe Pomorišac – Vasa Pomorišac

Formalno-stilski i tematsko-sadržinski diverzitet uočava se u Pomoriščevom slikarstvu još od njegovog formativnog perioda. Dve slike koje svedoče o tome nastale su za vreme studija umetnosti u Londonu u razmaku od dve godine: Parisov sud iz 1923, kao izrazito (neo)klasičarska, i Plač matere Božije iz 1921, kao izrazito (post)ekspresionistička slika. Te ikonične Pomoriščeve slike su paradigma dveju dijametralno suprotstavljenih poetika i estetika, karakterističnih za londonsku sredinu dvadesetih godina XX veka, a to su prerafaelitski tradicionalizam i moderno konstruktivno slikarstvo koje se postepeno inkorporiralo u englesku umetnost. Oba pravca su realistička, ali se njihovi realizmi razlikuju: prerafaelizam je zasnovan na mimezisu prirode, a konstruktivno slikarstvo na slikarskim zakonima starih majstora.

O slikama iz londonskog perioda Vase Pomorišca Parisov sud, Plač matere Božije, Zagrljeni i Iskušenje svetog Antonija, kao i o uticaju DŽona Raskina na Pomoriščevo slikarstvo govoriće istoričar umetnosti msr Luka Vukićević.

Predavanje drži: msr Luka Vukićević, istoričar umetnosti

Datum

Otvaranje: 26. Januar 2024.
Traje do: 26. Januar 2024.

Vreme

19:00

Ulaznica

besplatan ulaz
  • Namenjeno: svim uzrastima