Srpska skulptura kroz prizmu evropske simboličke tradicije

Predavanje – prateći program izložbe Život – San – Smrt. Evropski okviri srpskog simbolizma

Nakon oslobođenja od vladavine Osmanskog carstva i obrazovanja srpske monarhije, uspostavlja se javna spomenička skulptura u Srbiji. Kreiraju se umetnička dela u nacionalno-dinastičkim okvirima koja prate zahteve aktuelnih vladara. Istovremeno dolazi do pojave upliva simbolističke estetike koja iz krutih istorističkih i nacionalističkih temelja, izdiže ova dela na univerzalni, vanvremenski i nadnacionalni nivo. Takve su bile skulpture Spomenik Karađorđu, Paška Vučetića i Sfinga, Ivana Meštrovića. Uporedo, Simeon Roksandić pod uticajem minhenske intelektualne struje stvara simbolističke skulptoralne predstave na Kalemegdanu. One emaniraju ničeansko apolonijsko-dionisijsku dihotomiju, reprezentujući borbu čoveka i zveri. Scenična umetnička dela, Ribar i Pobeda, kroz vizuelni jezik simbolizma oličavaju Darvinov princip borbe za opstanak. U srpskoj skulpturi simbolizma izdvaja se i dekorativna plastika, vajara Đorđa Jovanovića. U njegovim delima poput Napuštene i Tuge, simbolistička poetika služi za sugerisanje intimnije i intuitivnije strane života. Jovanovićeve predstave funkcionišu kao simbolistička slika duše.

Predavanje drži: Msr Olga Žakić, istoričarka umetnosti.

Olga Žakić je završila osnovne i master studije na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Doktorant je na istom odeljenju i radi kao istraživač saradnik na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U naučno-istraživačkom radu prevashodno se bavi evropskom umetnošću 19. veka, ali istražuje i fenomene darvinizma, evolucionizma i simbolizma iz domena nacionalne umetnosti i vizuelne kulture druge polovine 19. i prvih decenija 20. veka.

Broj posetilaca na događaju je ograničen na 40, te molimo sve zainteresovane da se prijave putem naznačenog linka.

Datum

Otvaranje: 17. Decembar 2021.
Traje do: 17. Decembar 2021.

Vreme

19:00 - 20:00

Mesto

Velika sala „Sava Tekelija”, Galerija Matice srpske

Ulaznica

200