Četiri drvoreza Bogomila Karlavarisa

Четири дрвореза Богомила Карлавариса

Zahvaljujući poklonu Ivana Karlavarisa, profesora na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, kolekcija Galerije Matice srpske obogaćena je sa četiri drvoreza umetnika Bogomila Karlavarisa. Prikazi figure i portreta supruge, kao i portret sina i autoportret odštampani su 2020. godine u ateljeu Slobodana Kneževića od originalnih matrica. 

Bogomil Karlavaris je završio Učiteljsku školu u Vršcu, Višu pedagošku školu u Novom Sadu, a Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu. Doktorirao je likovnu pedagogiju u Nemačkoj. Predavao je na novosadskoj Višoj pedagoškoj školi, a po osnivanju Akademije umetnosti 1974. godine prelazi na likovni odsek ove visokoškolske ustanove. Od 1980. godine radio je kao profesor Pedagoškog fakulteta u Rijeci. Po obrazovanju i delovanju je bio likovni umetnik, ali svoj radni vek paralelno je posvetio i pedagoškom radu, autor je više teorijskih knjiga i udžbenika, učesnik niza istraživačkih projekata. Osnovao je Društvo likovnih pedagoga Vojvodine, a njegovo delo je i Centar za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine koji je uspešno vodio od 1954. do 1980. godine.

Četiri drvoreza Bogomila Karlavarisa

U slikarstvu je afirmisao specifičnu i prepoznatljivu poetiku. Njena struktura prividno nosi realistički koncept, ali joj je suština u duhovno-poetskim slojevima likovnog izraza ispoljenog kroz savremeni senzibilitet. Predeli su mu viđeni u ruralnim sredinama Vojvodine, ali ima i urbanih tema, sa znacima savremene civilizacije. U prvoj fazi slikao je više lirski, srodno impresionizmu i intimizmu. Šezdesetih godina nastaju slike pod delimičnim uticajem enformela. Na radovima osamdesetih još se više redukuju optički podaci i stroge kompozicije, a zatim preovladavaju motivi iz Istre, da bi slike iz devedesetih nosile izvesne poruke u duhu konceptualne umetnosti.

Priredio je više od 60 samostalnih izložbi u zemlji i svetu, a izlagao je i na brojnim grupnim postavkama. Dobitnik je nagrada „25. maj“, Oktobarske nagrade Novog Sada, Iskre kulture, priznanja Zaslužni likovni pedagog Jugoslavije, kao i američke „Edvin Zigfeld“ 1993. godine , za vaspitanje putem umetnosti.