Filozofija simbolizma

Predavanje – prateći program izložbe Život – San – Smrt. Evropski okviri srpskog simbolizma

Snažna strujanja kulturnih, naučnih i istorijskih tokova 19. veka oblikovali su novo razumevanje čoveka i njegovog položaja u svetu. Filozofski uvidi brojnih mislilaca eksplikacija su materijalnih i intelektualnih tekovina koje zahvataju epohu modernosti. Nihilizam Fridriha Ničea, Šopenhauerov voluntarizam i Frojdova psihoanaliza postavljaju se kao osnov koji će prodrmati čitavu kulturnu istoriju ali i tradiciju uopšte. Simbolizam pronalazi date ideje kao vodilje tematskih i idejnih okvira poslednjih decenija 19. veka. koje umetnost simbolizma tematizuje istorijski trenutak. Primetićemo kako brojni umetnički koncepti podupreti filozofijom pomenutih mislioca tvore novo razumevanje epohe, sveta i čoveka.

Predavanje drži: Goran Vujkov, diplomirani filozof.

Goran Vujkov, diplomirani filozof, učesnik je na brojnim konferencijama i projektima posvećenim odnosu filozofije i umetnosti. Bavi se proučavanjima u oblastima estetike, filozofije umetnosti i filozofije kulture. Autor je brojnih radova u časopisima i zbornicima posvećenim studijama filozofije. Trenutno pohađa master studije na Odseku za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Broj posetilaca na događaju je ograničen na 25, te molimo sve zainteresovane da se prijave putem naznačenog linka.

Datum

Otvaranje: 22. Januar 2022.
Traje do: 22. Januar 2022.

Vreme

17:00

Mesto

Velika sala „Sava Tekelija”, Galerija Matice srpske

Ulaznica

200