Филозофија симболизма

Предавање – пратећи програм изложбе Живот – Сан – Смрт. Европски оквири српског симболизма

Снажна струјања културних, научних и историјских токова 19. века обликовали су ново разумевање човека и његовог положаја у свету. Филозофски увиди бројних мислилаца експликација су материјалних и интелектуалних тековина које захватају епоху модерности. Нихилизам Фридриха Ничеа, Шопенхауеров волунтаризам и Фројдова психоанализа постављају се као основ који ће продрмати читаву културну историју али и традицију уопште. Симболизам проналази дате идеје као водиље тематских и идејних оквира последњих деценија 19. века. које уметност симболизма тематизује историјски тренутак. Приметићемо како бројни уметнички концепти подупрети филозофијом поменутих мислиоца творе ново разумевање епохе, света и човека.

Предавање држи: Горан Вујков, дипломирани филозоф.

Горан Вујков, дипломирани филозоф, учесник је на бројним конференцијама и пројектима посвећеним односу филозофије и уметности. Бави се проучавањима у областима естетике, филозофије уметности и филозофије културе. Аутор је бројних радова у часописима и зборницима посвећеним студијама филозофије. Тренутно похађа мастер студије на Одсеку за филозофију на Филозофском факултету у Новом Саду.

Број посетилаца на догађају је ограничен на 25, те молимо све заинтересоване да се пријаве путем назначеног линка.

Датум

Отварање: 22. јануар 2022.
Траје до: 22. јануар 2022.

Време

17:00

Улазница

200