Ofelija, amblematska fotografija simbolizma

Predavanje – prateći program izložbe Život – San – Smrt. Evropski okviri srpskog simbolizma

Ideologija simbolizma ubedljivo je reprezentovana na Prvoj izložbi fotografa amatera održanoj u Beogradu 1901. godine. Jedan od nagrađanih autora bio je Vojislav Stevanović, učenik a kasnije i profesor na Srpskoj crtačkoj i slikarskoj školi u Beogradu. On je, kao fotograf amater, insistirao na estetizaciji fotografije i njenoj simboličnoj poruci umesto na dokumentarnim svojstvima mehaničkog zapisa.

Predavanje drži: dr Milanka Todić, istoričarka umetnosti i profesor Univerziteta u Beogradu.

Milanka Todić je završila studije istorije umetnosti na Filozofskomfakultetu u Beogradu. Bila je kustos u Muzeju primenjene umetnostiu Beogradu, a od 1996. do 2018. godine radila je kao profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Autorka je više studijskih,monografskih i gostujućih izložbi u zemlji i inostranstvu koje subile posvećene savremenoj umetnosti i fotografiji. Ima nekolikoobjavljenih knjiga o istoriji srpske fotografije i avangardnoj umetnosti.

Broj posetilaca na događaju je ograničen na 40, te molimo sve zainteresovane da se prijave putem naznačenog linka.

Datum

Otvaranje: 10. Decembar 2021.
Traje do: 10. Decembar 2021.

Vreme

19:00 - 20:00

Mesto

Velika sala „Sava Tekelija”, Galerija Matice srpske

Ulaznica

200