Osmi balkanski arheometrijski simpozijum u oktobru 2022. u Beogradu

Galerija Matice srpske, kao partner u organizaciji, sa zadovoljstvom najavljuje Osmi balkanski arheometrijski simpozijum – Eight Balkan Symposium on Archaeometry (BSA 8), koji će biti održan od 3. do 6. oktobra 2022. godine u Beogradu.

Simpozijum će se fokusirati na glavne teme arheometrije: analitičke metode, organske i neorganske materijale, metode datovanja, računarske nauke i tehnike snimanja, konzervaciju i restauraciju, geofiziku i primenu geografskih informacionih sistema, kao i na eksperimentalnu arheometriju, bioarheometriju (drevni DNK, društvena jednakost iz bioarheološkog gledišta), multidisciplinarna istraživanja i razvoj upravljanja kulturnim nasleđem.

Balkan je most i čvorište puteva čija važnost nikada ne može biti precenjena. Lovci paleolita i zemljoradnici neolita su preko Balkana naseljavali Evropu. Prve zajednice bronzanog doba su formirane na jugu Evrope. Balkan je rodno mesto kulture klasične Grčke i helenizma, kao i integralni deo Rimskog carstva. Balkan je takođe most kojim su ljudi, kultura, ideje i predmeti putovali sa Dalekog istoka i Orijenta u Evropu i obrnuto. Kulturno nasleđe Balkana je ogromno, ali još uvek nedovoljno istraženo i sagledano. To je kulturni prostor nešto različit od ostatka Evrope, a ipak njen integralni deo. Konferencija ima za cilj doprinos boljem razumevanju našeg zajedničkog evropskog kulturnog nasleđa, sa svim njegovim različitostima i lepotom.

Organizator Simpozijuma je Institut za nuklearne nauke VINČA u saradnji sa Narodnim muzejom u Beogradu, Galerijom Matice srpske i Ministarstvom nauke Republike Srbije.

Sve informacije o konferenciji, registraciji, temama i važnim datumima nalaze se na linku: bsa.vin.bg.ac.rs/