Осми балкански археометријски симпозијум у октобру 2022. у Београду

Галерија Матице српске, као партнер у организацији, са задовољством најављује Осми балкански археометријски симпозијум – Eight Balkan Symposium on Archaeometry (BSA 8), који ће бити одржан од 3. до 6. октобра 2022. године у Београду.

Симпозијум ће се фокусирати на главне теме археометрије: аналитичкe методe, органскe и неорганскe материјалe, методе датовања, рачунарске науке и технике снимања, конзервацију и рестаурацију, геофизику и примену географских информационих система, као и на експерименталну археометрију, биоархеометрију (древни ДНК, друштвена једнакост из биоархеолошког гледишта), мултидисциплинарна истраживања и развој управљања културним наслеђем.

Балкан је мост и чвориште путева чија важност никада не може бити прецењена. Ловци палеолита и земљорадници неолита су преко Балкана насељавали Европу. Прве заједнице бронзаног доба су формиране на југу Европе. Балкан је родно место културе класичне Грчке и хеленизма, као и интегрални део Римског царства. Балкан је такође мост којим су људи, култура, идеје и предмети путовали са Далеког истока и Оријента у Европу и обрнуто. Културно наслеђе Балкана је огромно, али још увек недовољно истражено и сагледано. То је културни простор нешто различит од остатка Европе, а ипак њен интегрални део. Конференција има за циљ допринос бољем разумевању нашег заједничког европског културног наслеђа, са свим његовим различитостима и лепотом.

Организатор Симпозијума је Институт за нуклеарне науке ВИНЧА у сарадњи са Народним музејом у Београду, Галеријом Матице српске и Министарством науке Републике Србије.

Све информације о конференцији, регистрацији, темама и важним датумима налазе се на линку: bsa.vin.bg.ac.rs/