Međunarodni dan osoba sa invaliditetom – Uroš Predić za sve

Da li ste znali da od sedam milijardi ljudi koji žive na svetu, više od milijardu ima neki oblik invaliditeta – vidljivi ili nevidljivi?

Upravo zbog toga, Skupština Ujedinjenih nacija je pre trideset godina proglasila 3. decembar Međunarodnim danom osoba sa invaliditetom. Posvećivanje jednog datuma osobama sa invaliditetom ima za cilj da promoviše njihova prava i dobrobit u svim sferama društva i da poveća svest o položaju osoba sa invaliditetom u svakom aspektu političkog, društvenog, ekonomskog i kulturnog života.

U skladu s institucionalnim opredeljenjem da je Galerija Matice srpske muzej koji je otvoren za sve, stvaralaštvo i život Uroša Predića približili smo i učinili dostupnim širokoj publici (deci, mladima, osobama trećeg doba, kao i osobama sa različitim kategorijama invaliditeta). Kroz projekat Uroš Predić za sve inkluzijom svih ljudi, sa i bez invaliditeta i različitih starosnih kategorija želimo da omogućimo svima da ravnopravno uživaju u umetnosti i budu deo svoje društvene zajednice.

Kroz aktivnosti na projektu učinili smo izložbu Uroš Predić. Život posvećen lepoti i umetnosti i njen prateći program pristupačnim za osobe sa svim kategorijama invaliditeta – senzornim, mentalnim i fizičkim.

Udruženje Per.Art, Mi nismo čudovišta

Slepi i slabovidi posetioci imaju mogućnost da, koristeći taktilne modele slika i audio opise koje ih prate dožive pet remek-dela Uroša Predića – Nadurenu devojčicu, Devojku na studencu, Kosovku devojku, Veselu braću i Autoportret. Trodimenzionalni modeli odabranih slika Uroša Predića i audio vođenja za slepe i slabovide dostupni su svakog dana. Zahvaljujući katalogu izložbe na Brajevom pismu i njegovom zvučnom zapisu, osobe sa oštećenjem vida upotpuniće svoje znanje o životu i delu Uroša Predića.

Trodimenzionalni modeli slika i audio vođenja

U saradnji sa Društvom tumača i prevodilaca na znakovni jezik u Galeriji Matice srpske biće realizovana tri predavanja i kustoska vođenja kroz izložbu Uroš Predić. Život posvećen lepoti i umetnosti sa simultanim prevodom na znakovni jezik. Na ovaj način, život i delo Uroša Predića, jednog od najznačajnih nacionalnih umetnika, biće približeno i zajednici gluvih i nagluvih posetioca. Sa idejom da umetničko stvaralaštvo učinimo dostupno svim posetiocima, simultanim prevodom na znakovni jezik želimo da ukažemo na važnost stvaranja društva uspešnih, slobodnih i nesebičnih ljudi u kome gluva i nagluva lica koriste svoje pravo na upotrebu znakovnog jezika. Predavanja sa simultanim prevodom na znakovni jezik:

  • novembar: Uroš Predić. Recepcija, život i delo (prof. dr Igor Borozan)
  • decembar: U književnom ateljeu Uroša Predića (prof. dr Mirjana D. Stefanović)
  • januar 2023. godine: Uroš Predić. Život posvećen lepoti i umetnosti (dr Snežana Mišić)

Kustosko vođenje kroz izložbu sa simultanim prevodom na znakovni jezik

Obeležavajući ovaj dan, želimo da podsetimo da pravo na uživanje u umetnosti i učestvovanje u kulturnom životu spadaju u osnovna ljudska prava koja važe za sve pojedince.

 

Ivana Rastović i Jelena Bobić, muzejske edukatorke