Park skulptura

Trg Galerija, na kojem se nalaze Galerija Matice srpske, Spomen-zbirka Pavla Beljanskog i Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, predstavlja jedinstven prostor u Novom Sadu. Na jednom delu prostora Trga nalazi se zelena površina koja se kroz projekat GMS i Fondacije „Novi Sad 2022 – Evropska prestonica kulture“ arhitektonsko/scenskom intervencijom pretvara u Park skulptura. S obzirom da u gradu ne postoji slična celina i da je skulptura u slobodnom prostoru u najvećem delu ograničena na spomeničku skulpturu klasičnog vajarskog izraza, postoji opšta potreba za ovakvim kreativnim prostorom.

Sa ciljem da se prostor Trga Galerija budućim arhitektonskim i urbanim rešenjem redefiniše kao novi integralni prostor za kulturu koji bi uključio izmeštanje parkinga i proširenje zelene površine parka sa transformacijom u Park skulptura, ovaj projekat kroz postavljanje skulptura iz tri galerije na Trgu Galerija simbolično stvara novi javni prostor za uživanje u umetnosti na otvorenom. Park skulptura biće svečano otvoren 26. septembra u 11.00 sati u okviru manifestacije Kaleidoskop kulture, kada će se izložiti bronzani odlivci: Proticanje Ivanke Acin iz 1955, vl. GMS, Ikar Save Sandića iz 1984, vl. SZPB; Ženska figura – sedeći akt Angeline Gatalice iz 1957, vl. GLURM.

Uređenjem prostora parka – dizajniranjem adekvatnih postamenata za skulpture, parternim uređenjem parka i prostora Trga Galerija, dizajnom svetla i postavljanjem skulptura, formira se novi javno-umetnički prostor koji pored stalno postavljenih skulptura nudi uslove za održavanje drugih srodnih aktivnosti, čime se Trg Galerije pretvara u aktivan i dinamičan ambijent različitih kulturnih namena. Paralelno, park postaje mesto izlaganja skulptura savremenih domaćih i stranih umetnika namenjenih spoljnom izlaganju, a nastalih u komunikaciji sa skulptorskim nasleđem koje se čuva u ustanovama na Trgu Galerija putem otvorenih konkursa za umetnike, čime se ovaj prostor dodatno oživljava.

Takođe. u prostoru parka, u ovakvom novom kulturno proširenom ambijentu, planiraju se u letnjim mesecima kreativne vajarske radionice za decu i mlade kako bi se na kreativan način obezbedila veća prisutnost publike i u samom parku ali takođe i institucijama kulture koje imaju sedište na Trgu Galerija.

Realizacijom ovog projekta podignut je „most” između Galerije Matice srpske i njenog neposrednog okruženja, a istovremeno i publike sa skulptorskim nasleđem i skulpturom kao specifičnim umetničkim medijem. Parkom skulptura predstavlja se primenjiv i održiv model za reanimaciju i aktivaciju drugih javnih prostora i površina za kulturni razvoj u gradu Novom Sadu i drugim gradovima.

Projekat Park skulptura omogućila je Fondacija „Novi Sad 2022 – Evropska prestonica kulture“.