Парк скулптура

Трг Галерија, на којем се налазе Галерија Матице српске, Спомен-збирка Павла Бељанског и Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића, представља јединствен простор у Новом Саду. На једном делу простора Трга налази се зелена површина која се кроз пројекат ГМС и Фондације „Нови Сад 2022 – Европска престоница културе“ архитектонско/сценском интервенцијом претвара у Парк скулптура. С обзиром да у граду не постоји слична целина и да је скулптура у слободном простору у највећем делу ограничена на споменичку скулптуру класичног вајарског израза, постоји општа потреба за оваквим креативним простором.

Са циљем да се простор Трга Галерија будућим архитектонским и урбаним решењем редефинише као нови интегрални простор за културу који би укључио измештање паркинга и проширење зелене површине парка са трансформацијом у Парк скулптура, овај пројекат кроз постављање скулптура из три галерије на Тргу Галерија симболично ствара нови јавни простор за уживање у уметности на отвореном. Парк скулптура биће свечано отворен 26. септембра у 11.00 сати у оквиру манифестације Калеидоскоп културе, када ће се изложити бронзани одливци: Протицање Иванке Ацин из 1955, вл. ГМС, Икар Саве Сандића из 1984, вл. СЗПБ; Женска фигураседећи акт Ангелине Гаталице из 1957, вл. ГЛУРМ.

Уређењем простора парка – дизајнирањем адекватних постамената за скулптуре, партерним уређењем парка и простора Трга Галерија, дизајном светла и постављањем скулптура, формира се нови јавно-уметнички простор који поред стално постављених скулптура нуди услове за одржавање других сродних активности, чиме се Трг Галерије претвара у активан и динамичан амбијент различитих културних намена. Паралелно, парк постаје место излагања скулптура савремених домаћих и страних уметника намењених спољном излагању, а насталих у комуникацији са скулпторским наслеђем које се чува у установама на Тргу Галерија путем отворених конкурса за уметнике, чиме се овај простор додатно оживљава.

Такође. у простору парка, у оваквом новом културно проширеном амбијенту, планирају се у летњим месецима креативне вајарске радионице за децу и младе како би се на креативан начин обезбедила већа присутност публике и у самом парку али такође и институцијама културе које имају седиште на Тргу Галерија.

Реализацијом овог пројекта подигнут је „мост” између Галерије Матице српске и њеног непосредног окружења, а истовремено и публике са скулпторским наслеђем и скулптуром као специфичним уметничким медијем. Парком скулптура представља се примењив и одржив модел за реанимацију и активацију других јавних простора и површина за културни развој у граду Новом Саду и другим градовима.

Пројекат Парк скулптура омогућила је Фондација „Нови Сад 2022 – Европска престоница културе“.