Успомене са једног путовања: слика Срба у делима Француза крајем XIX и почетком XX века

Пратећи програм изложбе Једна сасвим (не)обична српско-француска веза. Олга Кешељевић и Марк Барбеза

Како смо се у прошлости представљали другима, а како су други видели нас? На који начин су се француска и српска средина упознавале и какве су представе настале на основу контаката и веза? На основу дела дипмомата, научника, путника, уметника и авантуриста који су из Француске долазили на Балкан и у Србију на прелазу из 19. у 20. век, предавање анализира слику Србије и Срба у поменутом периоду. Поред пејзажа, архитектуре и свакодневног живота, фокус је и на психолошким карактериситикама Срба. Циљ јесте не само да се сагледа садржај представа које су путници након путовања преносили друштву у париским салонима, већ и да се објасне начини стварања перцепција о Србима, као и њихов значај и утицај на француско-српске односе.

Предавање држи: др Александра Колаковић, научна сарадница на Институту за политичке студије

Датум

Отварање: 24. март 2023.
Траје до: 24. март 2023.

Време

19:00 - 20:00

Место

Улазница

бесплатан улаз
  • Намењено: свим узрастима