Кустоско вођење кроз изложбу „Слике великих формата – сведочаства епоха“

Галерија Матице српске у оквиру своје колекције, која броји преко 10.000 уметничких предмета, поседује и мањи број слика великих формата. Настале у широком временском распону од 19. до 21. века, оне указују на различите историјске и друштвено-политичке прилике у којима се током тог дугог периода налазило српско друштво, али и на опредељења уметника да одређене теме презентују у великим димензијама. Такође, оваква платна указују и на место и улогу Галерије Матице српске како у формирању, тако и у очувању националног идентитета, јер су слике монументалних димензија углавном имале ангажовану функцију. Велики формати сликани су за јавност те их одликује монументалност које су у служби буђења патриотских емоција грађана. С обзиром да су сликане с идејом исказивања националних идеја, често су величином платна у садејству с раскошним рамовима детерминисале посматрача. Доприносиле су да се осећа делом национа, али и да буде подређен величајности слике која је у њему требало да пробуди дивљење према теми, виртуозности изведбе али и уметнику као хероју нације.

Вођење ће се одржати у два термина: у 13.00 и 17.00 сати.

Води: Горан Вујков, приправник ГМС

Датум

Отварање: 01. април 2023.
Траје до: 01. април 2023.

Време

13:00

Место

Велика сала „Сава Текелија”, Галерија Матице српске

Улазница

200
  • Намењено: свим узрастима