Simbolistički teatar

Predavanje – prateći program izložbe Život – San – Smrt. Evropski okviri srpskog simbolizma

Simbolističko pozorište, uspostavljeno u Francuskoj u poslednjoj deceniji devetnaestog veka, nastalo je na istim poetičkim pretpostavkama i tematskim preokupacijama kao i simbolistička poezija. Stvarajući u otklonu prema mimetičnosti, materijalnosti i sukobu kao osnovi aktuelne dramske produkcije, simbolisti su nastojali da prevaziđu konvencionalno predstavljanje i linearnu radnju i da uvedu domen spiritualnog koristeći se simbolima i polisemijom, doprinosima drugih umetnosti (muzika, slikarstvo, ples) i poetizacijom ljudskog iskustva. Osnovni cilj simbolističke drame bio je da prenese poruku koja može biti spoznata samo intuitivno, a kod Morisa Meterlinka, kao jednog od glavnih predstavnika, ona postaje „statična drama“ sa pasivnim likovima i sveprožimajućom temom smrti. Dva pozorišta u Parizu odigrala su presudnu ulogu u afirmaciji simbolističke drame – Théâtre d’ Art i Théâtre de l’Oeuvre. Nakon 1897. godine, simbolističko pozorište razvija se u Nemačkoj, Rusiji i drugim zemljama, a ostaje i ključno polazište avangardnih pozorišnih praksi.

Predavanje drži: dr Sonja Veselinović, teoretičarka književnosti i profesorka na Univerzitetu u Novom Sadu.

Broj posetilaca na događaju je ograničen na 40, te molimo sve zainteresovane da se prijave putem naznačenog linka.

Datum

Otvaranje: 20. Novembar 2021.
Traje do: 20. Novembar 2021.

Vreme

17:00

Mesto

Velika sala „Sava Tekelija”, Galerija Matice srpske

Ulaznica

200