Симболистички театар

Предавање – пратећи програм изложбе Живот – Сан – Смрт. Европски оквири српског симболизма

Симболистичко позориште, успостављено у Француској у последњој деценији деветнаестог века, настало је на истим поетичким претпоставкама и тематским преокупацијама као и симболистичка поезија. Стварајући у отклону према миметичности, материјалности и сукобу као основи актуелне драмске продукције, симболисти су настојали да превазиђу конвенционално представљање и линеарну радњу и да уведу домен спиритуалног користећи се симболима и полисемијом, доприносима других уметности (музика, сликарство, плес) и поетизацијом људског искуства. Основни циљ симболистичке драме био је да пренесе поруку која може бити спозната само интуитивно, а код Мориса Метерлинка, као једног од главних представника, она постаје „статична драма“ са пасивним ликовима и свепрожимајућом темом смрти. Два позоришта у Паризу одиграла су пресудну улогу у афирмацији симболистичке драме – Théâtre d’ Art и Théâtre de l’Oeuvre. Након 1897. године, симболистичко позориште развија се у Немачкој, Русији и другим земљама, а остаје и кључно полазиште авангардних позоришних пракси.

Предавање држи: др Соња Веселиновић, теоретичарка књижевности и професорка на Универзитету у Новом Саду.

Број посетилаца на догађају је ограничен на 40, те молимо све заинтересоване да се пријаве путем назначеног линка.

Датум

Отварање: 20. новембар 2021.
Траје до: 20. новембар 2021.

Време

17:00

Место

Велика сала „Сава Текелија”, Галерија Матице српске

Улазница

200