Ауторско тумачење изложбе

Предавање – пратећи програм изложбе Живот – Сан – Смрт. Европски оквири српског симболизма

Крупне и драматичне друштвене и историјске промене до којих је дошло у последњим деценијама XIX века из темеља су уздрмале западну цивилизацију. Ново доба ‒ fin-de-siècle обележило је незадовољство животом, осећање отуђености и ништавила, што је умногоме дефинисало културну климу на прелазу векова и током првих деценија XX века, и довело до стварања интернационалног уметничког правца симболизма. У намери да се спозна реалност изван граница чулне перцепције и разума, симболизам је подразумевао бекство од стварности и окретање свету идеја, свету душе. Одбацујући миметичку потчињеност природи, симболисти су се окренули темама попут сна, смрти, пролазности, фаталним женама, митологији, (псеудо)религији, широком пољу езотерије, природи и националним темама, тражећи инспирацију углавном у прошлости, у античким и библијским мотивима, средњовековним легендама, али и у савременим догађајима.

Води: др Игор Борозан,  историчар уметности и професор на Универзитету у Београду.

Игор Борозан је редовни професор на Одељењу за историју уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду. Предавач је на више предмета из европске уметности новог и модерног доба. Посебно се бави проучавањем уметности и визуелне културе XIX и прве половине XX века. Бави се феноменима политичке иконографије, владарске репрезентације, споменичке културе, симболизма, академске уметности. Аутор је и уредник више књига и тематских зборника, међу којима је и Сликарство немачког симболизма и његови одјеци у култури Краљевине Србије (2018).

Број посетилаца на догађају је ограничен на 40, те молимо све заинтересоване да се пријаве путем назначеног линка.

Датум

Отварање: 29. јануар 2022.
Траје до: 29. јануар 2022.

Време

17:00

Место

Изложбене сале „Миливој Николајевић”, Галерија Матице српске

Улазница

бесплатан улаз