Ауторско тумачење изложбе

Предавање – пратећи програм изложбе Живот – Сан – Смрт. Европски оквири српског симболизма

Крупне и драматичне друштвене и историјске промене до којих је дошло у последњим деценијама XIX века из темеља су уздрмале западну цивилизацију. Ново доба ‒ fin-de-siècle обележило је незадовољство животом, осећање отуђености и ништавила, што је умногоме дефинисало културну климу на прелазу векова и током првих деценија XX века, и довело до стварања интернационалног уметничког правца симболизма. У намери да се спозна реалност изван граница чулне перцепције и разума, симболизам је подразумевао бекство од стварности и окретање свету идеја, свету душе. Одбацујући миметичку потчињеност природи, симболисти су се окренули темама попут сна, смрти, пролазности, фаталним женама, митологији, (псеудо)религији, широком пољу езотерије, природи и националним темама, тражећи инспирацију углавном у прошлости, у античким и библијским мотивима, средњовековним легендама, али и у савременим догађајима.

Води: др Снежана Мишић, музејска саветница и ауторка изложбе.

Датум

Отварање: 30. јануар 2022.
Траје до: 30. јануар 2022.

Време

13:00

Место

Изложбене сале „Миливој Николајевић”, Галерија Матице српске

Улазница

бесплатан улаз
  • Намењено: свим узрастима