Паја Јовановић и уметност у доба „краја века“ у Бечу

Пратећи програм изложбе Паја Јовановић и Густав Климт. Једна епоха, два уметника, три музеја

Живот великог академског сликара Паје Јовановића је неодвојив од бечке средине крајем 19. и почетком 20. века. Паја Јовановић је био активни судеоник у доба пулисрајуће климе fin-de-sièclе-а у Бечу која је уоквирила низ разноликих идејних и уметничких покрета у престоници Двојне монархије. Уважени академски уметник је стварао у периоду лаганог одумирања великог света Хабзбуршке империје и настанка новог доба, оличеног у модерним уметничких правцима. Сходно прожимању старих феномена (академизам) и нових израза (сецесија) Паја Јовановић је прилагођавао своју ликовну поетику као рефлексију ширих друштвених, идејних и културних феномена у свету који се убрзано мењао. Стога се на неколицини његових слика из тог периода могу препознати извесне опречности – стабилни свет уљуканог света грађанства и нервозна клима прелазног доба који оличава низ ликовних елемената блиских Бечкој сецесији, а који се разумеју као два пола једне епохе.

Предавање држи: проф. др Игор Борозан, историчар уметности

Датум

Отварање: 03. новембар 2023.
Траје до: 03. новембар 2023.

Време

19:00

Место

Сала на II спрату „Модернизми”, Галерија Матице српске

Улазница

бесплатан улаз
  • Намењено: свим узрастима